Szanowni Biegli Rewidenci,

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego i zapraszamy serdecznie do udziału:

 • Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego
 • Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania
 • Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019)
 • Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór
 • Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych
 • Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości
 • Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości
 • Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego
 • Szacowanie ryzyk i ich powiązanie z procedurami badania
 • Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP
 • Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego
 • Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Szczegółowe informacje i możliwość zapisu na stronie:

https://skwp.poznan.pl/kursy/szkolenia-dla-bieglych-rewidentow/

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219