Firma Zysk i S-ka Wydawnictwo Tadeusz Zysk, Aldona Zysk spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wielkiej 10 61-774 Poznań,  poszukuje osoby na stanowisko:

 

Asystent / ka w dziale księgowym

miejsce pracy: Poznań

region: Wielkopolska

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:

- Księgowanie wyciągów bankowych

- Księgowanie raportów kasowych

- Weryfikacja rozrachunków z kontrahentami

- Uzgadnianie sald rozrachunkowych z kontrahentami

- Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

- Fakturowanie sprzedaży pozostałej

- Prowadzenie ewidencji sprzedaży

- Sporządzanie raportów

Oczekujemy:

- Wykształcenia wyższego finanse i rachunkowość 

- Umiejętności pracy w Excelu

- Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

- Komunikatywności, terminowości, umiejętności pracy w zespole.

- Dokładności, dobrej organizacji pracy i zaangażowania w realizację powierzonych zadań

- Motywacji do uczenia się i podejmowania nowych wyzwań 

Oferujemy: 

- umowę o pracę na etat w Poznaniu 

- pracę w dynamicznym i przyjaznym środowisku

- możliwość szkoleń 

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem na w/w stanowisku proszone są o złożenie:

  1. CV zawodowego, z podstawowymi danymi kontaktowymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
  2. Listu motywacyjnego

na adres: rekrutacja@zysk.com.pl   

 

Informujemy, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Klauzula informacyjna i zgody:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest  Zysk i S-KA Wydawnictwo Tadeusz Zysk, Aldona Zysk spółka jawna   z siedzibą  w  Poznaniu przy ul. Wielkiej 10 61-774 Poznań , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095365

Dane kontaktowe: Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem e-maila daneosobowe@zysk.com.pl bądź pisemnie na adres: ul. Wielka 10, 61-774 Poznań.. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do  Zysk i S-Ka Wydawnictwo s.j. w odpowiedzi na ogłoszenie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.: asystent/ka w dziele księgowym. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Zysk i S-Ka Wydawnictwo s.j. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem daneosobowe@zysk.com.pl. Twoje dane osobowe (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Cele i czas: 1/Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (art.6,lit. a, b RODO)  do zakończenia rekrutacji tj. zatrudnienia osoby na wskazanym stanowisku lub do momentu cofnięcia zgody,  jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy: 2/ w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji (podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6, lit. f RODO) – przez  okres 3 lat, jednak nie dłużej niż 6 lat, licząc na koniec roku kalendarzowego od momentu zakończenia rekrutacji – okres przechowywania danych dotyczy osób, które odbyły spotkania rekrutacyjne.

Masz prawa: dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe możemy przekazać: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do prowadzenia rekrutacji, kancelarie prawne oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa są upoważnione do posiadania Pani/Pana danych (np.  organy sądowe,  mediatorzy lub inne). Nie planujemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie będzie podlegała Pani/Pan decyzji, która opiera się wyłącznie na automatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

 

 

 

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219