Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ w Poznaniu

poszukuje kandydatów na stanowisko księgowa/księgowy.

Wymagania:

 • wykształcenie ekonomiczne, kierunek: rachunkowość i finanse,
 • znajomość przepisów prawnych dotyczących  m.in.:
 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
 • ustawy o podatku od osób towarów i usług,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy o działalności leczniczej.

Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
 • dekretacja faktur zakupu i usług, przekazywanie faktur do zatwierdzania
  przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora,
 • wprowadzanie oraz księgowanie faktur zakupu i usług w odpowiednim rejestrze systemu komputerowego,
 • sporządzanie miesięcznych wydruków rejestrów bankowych i rejestrów zakupu
  i usług,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • przygotowywanie do zapłaty faktur,
 • bieżące sprawdzanie stanu zobowiązań i należności,
 • przygotowywanie danych do miesięcznych deklaracji VAT.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazna i miłą atmosferę.

 

CV prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: karolina.lasek@mogilenska.pl z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000).

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219