Zakres obowiązków:

● Zapewnienie nadzoru merytorycznego nad spółkami funkcjonującymi w ramach międzynarodowej grupy

kapitałowej;

● Zarządzanie podległymi zespołami księgowymi obsługującym poszczególne rynki;

● Współpraca z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługi księgowe w zagranicznych jednostkach;

● Nadzór nad terminową i kompletną realizacją procesu zamknięcia miesiąca;

● Opiniowanie projektów wdrażających nowe usługi/produkty od strony księgowej i podatkowej;

● Nadzór nad kompletnością i poprawnością rozliczeń międzyokresowych i rezerw;

● Odpowiedzialność za proces uzgadniania sald/obrotów przede wszystkim intercompany w cyklach

kwartalnych;

● Współpraca z lokalnymi audytorami w ramach sporządzania statutowych sprawozdań finansowych;

● Monitorowanie i wdrażanie zmian przepisów podatkowych w spółkach krajowych;

● Koordynowanie projektów podatkowych realizowanych w ramach grupy kapitałowej przy współpracy z

zewnętrznymi doradcami podatkowymi;

● Koordynowanie procesu wdrażania zmian i podnoszenia efektywności w obszarze księgowym;

● Opracowanie wewnętrznych procedur kontrolnych w obszarze księgowo- podatkowym.

Wymagania:

● Minimum 5 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;

● Znajomość języka angielskiego na poziomie min. dobrym;

● Otwartość na zmiany i dobra organizacja czasu pracy;

● Proaktywności w poszukiwaniu rozwiązań;

● Wiedza z zakresu podatku u źródła, VAT i CIT oraz doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji

dotyczących cen transferowych;

● Chęć dzielenia się wiedzą;

● Doświadczenie w pracy w SSC/BPO lub w pracy z zespołami działającymi na rynkach

międzynarodowych.

Oferujemy:

● Samodzielne stanowisko w ramach międzynarodowej struktury;

● Realny wpływ na zarządzany obszar działalności firmy;

● Możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w projektach lokalnych i międzynarodowych;

● Przyjazną atmosferę w środowisku stawiającym na otwartość;

● Formę umowy dopasowaną do preferencji kandydata (UoP, B2B);

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych wraz ze zgodą na przetwarzanie

danych osobowych na adres: hr@qarson.com . Więcej informacji pod nr telefonu: +48 882 808 181.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219