Samodzielny(-a) księgowy(-a)

Miejsce pracy Baranowo/ Przeźmierowo

Do głównych obowiązków na tym stanowisku  będzie współpraca przez dwa lata do odejścia gł. Księgowej na emeryturę w  takich pracach jak:

 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań finansowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS),
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym,
 • podstawowa obsługa klienta oraz udzielanie wyjaśnień.

Nasze główne wymagania to:

 • doświadczenie w pracy w księgowości;
 • wykształcenie kierunkowe

Oferujemy:

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia,
 • wparcie doradców podatkowych i radców prawnych,
 • możliwość rozwoju i pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów,
 • umowę o pracę ,

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o wysłanie CV na adresem .smiglak@elbudprojek.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli :„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Elbudprojekt  Sp .z o.o. z siedzibą w Baranowie k/ Poznania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Elbudprojekt sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie ul. Rzemieślnicza 85 60-182  Przeźmierowo. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219