Pietkun Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. 

poszukuje kandydatów na stanowisko SAMODZIELNY KSIĘGOWY

 

Zakres obowiązków:

 1. Samodzielna, pełna obsługa księgowa spółek prawa handlowego prowadzona zgodnie 
  z przepisami ustawy o rachunkowości,
 2. Samodzielna obsługa podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów 
  i rozchodów,
 3. Kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym,
 4. Prowadzenie analizy kont księgowych, uzgadnianie rozrachunków,
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 6. Przygotowywanie rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych,
 7. Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 8. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 9. Bieżąca sprawozdawczość GUS.

 

Wymagania:

 1. Minimum dwuletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu ksiąg handlowych, 
 2. Znajomość programu Symfonia,
 3. Wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w obsłudze kadrowo – płacowej będą dodatkowym atutem. 

 

Oferujemy:

 1. Przyjazną i niekorporacyjną atmosferę pracy,
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 3. Atrakcyjne wynagrodzenie,
 4. Nowoczesne narzędzia pracy,
 5. Udział w szkoleniach zawodowych. 

Miejsce pracy:

Poznań 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pietkun Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. (KRS nr 0000290021), moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji 
na stanowisko samodzielny księgowy.
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...) (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Państwa dane osobowe  jest Pietkun Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. (krs nr 0000290021), ul. W. Węgorka 20 lok. 5, 60 – 101 Poznań.
 2. Więcej informacji można uzyskać kierując zapytania na adres podany wyżej. 
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z  art. 221  Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. 
 5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219