Karlik to obecny w branży od 30-stu lat, multibrandowy dealer, skupiający prestiżowe, wiodące marki samochodów. 

W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko: 

Specjalista ds. księgowości 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 • • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym oraz rozliczeń podatkowych, 
 • • dekretacja dokumentów księgowych oraz kontrola merytoryczna dokumentów zgodnie z wewnętrznymi zasadami spółki, 
 • • ewidencja wewnętrzna otrzymanych dokumentów księgowych oraz innych dokumentów źródłowych przygotowanie dokumentów do płatności oraz weryfikacja takich dokumentów pod kątem zgodności z wewnętrznymi zasadami spółki, 
 • • udział w przygotowywaniu zestawień oraz raportów miesięcznych na potrzeby spółki, 
 • • udział w działaniach związanych z zamknięciem miesiąca, 
 • • udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych 
 • • współpraca i kontakty z zewnętrznymi instytucjami (US, GUS) 
 • • bieżąca komunikacja i współpraca z innymi działami firmy 
 • • prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych spraw 
 • • inne powierzone prace w zakresie posiadanych kompetencji 

 

Nasze oczekiwania: 

 • • bardzo dobra znajomość przepisów polskiej ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych, 
 • • wykształcenie wyższe, bezpośrednio związane z rachunkowością, finansami 
 • • doświadczenie zawodowe w księgowości lub finansach minimum 5 lat 
 • • dobra organizacja pracy własnej, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dokładność, 
 • • bardzo dobra umiejętność posługiwania się oprogramowaniem biurowym, zwłaszcza arkuszem kalkulacyjnym MS Excel, 
 • • zdolność do precyzyjnego i analitycznego myślenia, 
 • • samodzielność w realizacji zadań 
 • • umiejętność pracy w zespole 
 • • gotowość do stałego podnoszenia umiejętności. 

 

Co przygotowaliśmy dla Ciebie: 

• Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i terminowe wynagrodzenie 

• Pakiety szkoleń 

• Prywatną opiekę zdrowotną 

• Dodatkowe benefity pracownicze (karta Multisport, Ubezpieczenie Grupowe) 

• Godziny pracy 8-16 lub 9-17 

• Pracę w miłej atmosferze w ambitnym i wspierającym się zespole 

Aplikację prosimy wysyłać na adres: e-mail: praca@karlik.poznan.pl lub Karlik Spółka Jawna, ul. Kaliska 28, 61-131 Poznań 

Jeśli chcesz: 

 • • aby po zakończeniu rekrutacji Twoja aplikacja pozostała w bazie danych kandydatów do pracy Karlik Spółka Jawna w celu innych rekrutacji, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: 

 

„Wyrażam zgodę dla Karlik Spółka Jawna na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych procesów rekrutacji.” 

 • • aby Twoja aplikacja była przekazana do naszych spółek powiązanych tj. Grupa Karlik SP. J., M. Karlik Sp. K, Karlik Sp. z o.o., Firma Karlik Sp. J zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę: 

 

„Wyrażam zgodę na przekazanie mojej aplikacji do spółek powiązanych tj. Grupa Karlik Sp. J , M. Karlik Sp. K. Karlik Sp z o.o. Firma Karlik Sp. J. w celu przetwarzania moich danych osobowych, w tym danych kontaktowych, dla ich procesów rekrutacji” 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody pisząc na adres: praca@karlik.poznan.pl 

Jednocześnie informujemy, iż odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 

Informacja o ochronie danych osobowych 

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Karlik Sp. J w Poznaniu przy ul. Kaliskiej 28, dostępna pod danymi kontaktowymi (e-mail: praca@karlik.poznan.pl tel. 662 145 900). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail iodo.kontakt@karlik.poznan.pl Posługujemy się danymi osobowymi, żeby ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz, jak również wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas. Posługujemy się danymi osobowymi na podstawie przepisów prawa w związku z chęcią zawarcia z Tobą odpowiedniej umowy (tj. art. 6 ust 1 b) RODO). Ponadto na podstawie Twojej zgody, w zakresie danych innych niż ww., które nam przekazujesz w swojej aplikacji (tj.art.6 ust.1 a) RODO). Mamy także uzasadniony interes (tj. art. 6 ust.1 f) RODO) w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez czas związany z okresem rekrutacji i ewentualnymi roszczeniami z nią związanymi, a w przypadku zgody do czasu jej wycofania, lecz nie dłużej niż przez 3 miesiące. 

Dane mogą być przekazywane podmiotom pomagającym nam w procesie rekrutacji np. portalom z ogłoszeniami o pracę, serwisantom i firmom IT itp., a w innych przypadkach uprawnionym organom państwowym. 

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a ponadto wycofania zgody (co pozostaje jednak bez wpływu na okres przed jej wycofaniem), jak również wniesienia sprzeciwu gdy przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw napisz do nas: rekrutacja@karlik.poznan.pl W każdym czasie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 Podanie danych jest konieczne ze względu na chęć udziału w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji. 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219