UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

zatrudni

Specjalistę/Referenta w Dziale Spraw Pracowniczych

w ramach umowy o pracę na czas określony

 

TWOJE ZADANIA:

 • weryfikacja poprawności danych kadrowo – płacowych podlegających migracji do systemu Simple,
 • udział w naliczaniu list płac w okresie pracy w dwóch systemach,
 • weryfikacja poprawności umów cywilnoprawnych przygotowywanych przez jednostki merytoryczne,
 • wsparcie użytkowników w uruchomieniu elektronicznego obiegu umów cywilnoprawnych,
 • testowanie nowych funkcjonalności portalu pracowniczego (grafiki czasu pracy, plany i wnioski urlopowe, wnioski premiowe itp.),
 • wsparcie pracowników w początkowej fazie korzystania z portalu,
 • bieżąca współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne) lub w trakcie studiów,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze kadrowo-płacowym,
 • znajomość przepisów prawa pracy, ZUS oraz podatkowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office oraz systemów kadrowo-płacowych,
 • umiejętności:
  • sumienność oraz bardzo dobra organizacja pracy własnej,
  • samodzielność i praca pod presją czasu,
  • zaangażowanie i dokładność,
  • komunikatywność i budowanie dobrych relacji,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemu kadrowo – płacowego będzie dodatkowym atutem.

 
ZAOFERUJEMY TOBIE:

 

PRZEŚLIJ SWOJĄ APLIKACJĘ

na adres e-mail: rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl  w tytule wpisując „Specjalista/Referent - DSP”

Termin składania ofert upływa 31 maja 2021 roku

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
z wybranymi osobami.

 

* Załączenie CV oraz listu motywacyjnego jest dobrowolne. Składając ww. dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda dotyczy danych, nie wskazanych w przepisach prawa.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pozostawieniem Twoich dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji do oferty dołącz poniższą treść:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań w przyszłości na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.”

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875),
  przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; pokój 1715 Collegium Altum.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w oparciu o:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 Kodeksu pracy,
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych dodatkowych wskazanych przez Panią/Pana w złożonym CV i innych dokumentach świadomie dołączony przez Panią/Pana do oferty
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych, do których zbierania administrator jest zobligowany przepisami prawa krajowego
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celów ich przetwarzania tj., przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez 12 miesięcy.
 2. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania oraz nie będą przekazywane
  do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
 4. W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżenie, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć
  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne.

 

Pełna informacja o danych osobowych dostępna jest w serwisie internetowym Uczelni pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/polityka-prywatnosci,c12767/

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219