Miasto:
Poznań
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
300,- zł od osoby
Zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 10.00 do 15.00

termin: 29.11.2021 r.

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 

WYKŁADOWCA

Dr Jarosław F. Mika / Doradca podatkowy, nr wpisu 10 625
•Członek Grupy Roboczej Forum MDR w ramach prac Ministerstwa Finansów.
•Członek 14 –osobowego kolegium doradczego przy Ministerstwie Finansów w ramach prac Forum Cen Transferowych.
•Autor/ Redaktor naukowy/współautor publikacji z zakresu cen transferowych, MDR m.in.:
•„Leksykon Cen Transferowych”, Wolters Kluwer, 2019
•„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR”, C.H. Beck, Warszawa 2019
•„Metody szacowania cen transferowych po nowelizacji, C.H”. Beck, Warszawa 2020.
•Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.
•Prelegent na szkoleniach m.in. dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, KAS.

Beata Rawa / Transfer PricingManager
•Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej.
•Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej (Volkswagen Financial Services).
•W Instytucie Cen Transferowych nadzoruje prace zespołów dedykowanych cenom transferowym oraz schematom podatkowym MDR.
•Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych.
•Współautor publikacji:
•„Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, Wolters Kluwer, 2018
•„Leksykon cen transferowych”, Wolters Kluwer, 2019
•„Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”, C.H. Beck, Warszawa 2020.
•Autor artykułów publikowanych na: www.prawo.pl.
•Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

PROGRAM

I. Pakiet planowanych uproszczeń w cenach transferowych
1. Fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych
2. Zmiana terminów raportowania
3. Zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym

II. Formularz TPR – nowa wersja 2020. Omówienie wersji interaktywnej na przykładach
1. Transakcja materialna
2. Transakcja finansowa
3. Restrukturyzacja działalności
4. Transakcja usługowa
5. Transakcja w zakresie opłaty licencyjnej

III. Transakcje z limitem 500 000 zł
1. Adresaci nowego obowiązku
2. Procedura należytej staranności 2.1.Oświadczenie wiedzy 2.2.Dokumenty uzupełniające 2.3.Know Your Consumer

IV. Obowiązki sprawozdawcze za 2020 r.
1. Matryca transakcji kontrolowanych. Jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
2. Local file. Nowe elementy dokumentacji podatkowej dla transakcji powyżej 500 000 zł
3. Analiza porównawcza. Czy i w jaki sposób przygotować analizę porównawczą C-19?
4. Klauzula rynkowości cen a klauzula ALP
5. Oświadczenie „zarządu”. Jak prawidłowo wypełnić?

V. Ryzyka podatkowe związane z raportowaniem 2020 r.
1. Czy umowy i faktury zaliczkowe powinny stanowić podstawę identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego?
2. Czy jest możliwość dowolnego wyboru metody weryfikacji ceny transferowej?
3. Dlaczego metoda koszt plus nie może być sosowana zamiennie z metodą marży transakcyjnej netto?
4. Umowy i faktury zaliczkowe powinny stanowić podstawę identyfikacji obowiązku dokumentacyjnego?
5. Czy można sporządzić analizę cen transferowych po zakończeniu roku podatkowego?
Price setting approach czy outcome testing approach?
6. Co oznacza i jakie są skutki błędnego wyboru strony testowanej?
7. Co oznacza klauzula rynkowości cen? Dlaczego zasada arm’s length principle nie zabezpiecza podatnika przed kontrolą podatkową?
8. Dlaczego korekta cen transferowych wiąże się z ryzykiem podatkowym?
9. Co oznacza aktualizacja analizy porównawczej? Czy każdy podmiot powiązany powinien sporządzić nową analizę porównawczą po wprowadzeniu stanu epidemii?

VI. Wpływ pandemii na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych
1. Jak sporządzić analizę porównawczą?
2. Straty i koszty nadzwyczajne
3. Spadek rentowności a nadrynkowość transakcji. W jaki sposób wybrać próbę badawczą?

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219