Miasto:
Poznań
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
400,- zł od osoby
Zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził szkolenia m. in. dla pracowników organów podatkowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian w obszarze podatków dochodowych, jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. w ramach wdrożenia tzw. Polskiego Ładu.

Zmiany w dużej mierze dotyczą pracowników i zleceniobiorców, więc w trakcie w szkolenia przedstawione zostaną skutki wejścia w życie nowych przepisów z perspektywy płatników, którzy naliczają składki na ubezpieczenie oraz zaliczki na podatek.

Polski Ład zawiera wiele niekorzystnych zmian dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych przez spółki i przedsiębiorców jednoosobowych. Na szkoleniu przedstawione zostaną poszczególne zmiany mające znaczenie dla obliczenia podatku CIT i PIT w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Polski Ład wprowadza nowe ulgi podatkowe oraz ułatwia i rozszerza możliwość korzystania z istniejących już ulg. Szkolenie będzie okazją by poznać nowe ulgi i zneutralizować choć w części fiskalny efekt wynikający z pozostałych zmian.

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych oraz pozostałych pracowników pionu księgowości, jak również dla biur rachunkowych oraz właścicieli firm, dyrektorów i menadżerów mających wpływ na decyzje dotyczące form i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej.

PROGRAM

I. Skutki dla płatników, w szczególności dla pracodawców.

1. Podniesienie kwoty wolnej od podatku.
2. Podwyższenie drugiego progu skali podatkowej.
3. Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej.
4. Ulgi rekompensujące brak odliczenia składki zdrowotnej.
5. Zmiany w zryczałtowanym przychodzie od używania samochodów służbowych do celów prywatnych.
6. Sankcja dla pracodawcy za wypłacanie części wynagrodzenia za pracę gotówką.
7. Pozostałe nowe obowiązki płatników.

II. Skutki dla podatników (przedsiębiorców).

1. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej.
a) Przedsiębiorcy na skali lub podatku liniowym.
b) Przedsiębiorcy na ryczałcie.
c) Wspólnicy spółek komandytowych i innych spółek osobowych.
d) Minimalna składka zdrowotna.
2. Ukryta dywidenda – ograniczenie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
3. Finansowanie dłużne w kosztach uzyskania przychodów – niekorzystne zmiany.
4. Wykup samochodu z leasingu – niekorzystne zmiany.
5. Amortyzacja nieruchomości – niekorzystne zmiany.
6. Biała lista – obniżenie progu płatności gotówkowych.
7. Zmiany w podatku u źródła.
8. Minimalny CIT.
9. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
10. Obowiązek przesyłania ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych w pliku JPK.

III. Ulgi podatkowe.
1. Ulga na obrót bezgotówkowy.
2. Estoński CIT.
3. Ulga B+R.
4. Ulga IP Box
5. Ulga na innowacyjność pracowników.
6. Ulga na prototyp.
7. Ulga na robotyzację.
8. Ulga dla firm wchodzących na giełdę i inwestujących w spółki giełdowe.

IV. Pozostałe zmiany w zakresie podatku dochodowego.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219