Miasto:
Turek
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
250,- zł od osoby
Zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 13:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

WYKŁADOWCA

Michał Szuszczyński – radca prawny. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jego zainteresowania zawodowe związane są szczególnie z czasem pracy, relacjami pracodawców ze związkami zawodowymi oraz zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (w tym w ramach zwolnień grupowych). Reprezentuje Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan oraz członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na co dzień wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Szuszczyński Kamińska w Poznaniu

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie możliwych podstaw zatrudnienia pracowników (cywilnoprawnego i pracowniczego) i przesłanek, które powinny wpłynąć na wybór odpowiedniej podstawy. Przybliżone zostaną rodzaje umów o pracę oraz treść samej umowy z uwzględnieniem jak najlepszego zabezpieczenia interesów pracodawcy. Omówione zostaną także możliwe tryby rozwiązania umowy o pracę wraz ze wskazaniem obowiązków pracodawcy w tym zakresie i najczęstszych pułapek. Szkolenie ma przede wszystkim walor praktyczny – omawiane zagadnienia ilustrowane będą przykładami praktycznymi oraz najnowszymi orzeczeniami sądów pracy (ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmiany w linii orzeczniczej – np. w zakresie częstych nieobecności pracownika jako przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę). Szkolenie ma charakter warsztatowy.

PROGRAM

1. Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę – jak bezpiecznie wybrać prawidłową podstawę współpracy?
a) Konsekwencje publicznoprawne umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę
b) Czy możliwa jest zmiana rodzaju umowy, np. przejście pracownika na tzw. samozatrudnienie?

2. Nawiązanie stosunku pracy
a) Dane osobowe i dokumenty żądane od kandydata do pracy i od pracownika.
b) Wybór rodzaju umowy o pracę i obowiązujące ograniczenia.
c) Treść umowy o pracę z uwzględnieniem określenia:
- miejsca pracy (np. w przypadku pracowników mobilnych),
- systemu czasu pracy (czy system zadaniowy wprowadzamy w umowie?),
- bezpiecznego określenia zakresu obowiązków pracownika,
- składników wynagrodzenia za pracę (czym są: premia, nagroda i „premia uznaniowa”?)
- dodatkowych zapisów zabezpieczających interesy pracodawcy (obowiązek poufności, zakaz konkurencji, prawa autorskie i inne).
d) Obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
e) Zmiana treści umowy o pracę – aneks, wypowiedzenie zmieniające.

3. Rozwiązanie stosunku pracy
a) Sposoby rozwiązywania umów o pracę – dopuszczalność stosowania i stawiane przed pracodawcą obowiązki:
- rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
- wypowiedzenie umowy przez pracodawcę (kiedy wskazywać przyczynę wypowiedzenia i jak prawidłowo ją sformułować – czy „utrata zaufania” wystarczy?),
- wypowiedzenie umowy przez pracownika,
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne),
- rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu nieobecności pracownika,
- rozwiązanie umowy przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. odwrócona dyscyplinarka),
- rozwiązanie umowy z upływem czasu, na jaki została zawarta,
b) Szczególne uprawnienia w okresie wypowiedzenia:
- zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
- udzielenie urlopu wypoczynkowego,
- czasowe powierzenie innych zadań pracownikowi.
c) Inne zagadnienia związane z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym:
- wygaśnięcie umowy o pracę,
- obowiązki pracodawcy związane z wystawianiem świadectwa pracy.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219