Miasto:
Turek
Miejsce:
ul. Komunalna 1c
62-700 Turek
Termin rozpoczęcia:
04.12.2019
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
990,- zł od osoby
930,- zł Cena dla członków

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w okresie listopad 2019 - luty 2020 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2019 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym. 

Szkolenie obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godz.), w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

  1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  3. Podatek od towarów i usług.

Koszt szkolenia:

990 zł od osoby / 930 zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych - cena obejmuje koszt szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad w każdy dzień szkolenia.

Istnieje możliwość zakupu za dodatkową opłatą 189 zł książki wyd. RACHUNKOWOŚĆ pt. „Zamknięcie roku 2019".

Zgłoszenia prosimy przesyłać w przypadku szkolenia w Poznaniu:

  1. Pocztą na adres: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 60-164 Poznań ul. Ziębicka 18
  2. E-mail: szkolenia@skwp.poznan.pl 
  3. Przez formularz on-line na stronie internetowej

Szkolenie będzie organizowane również w Oddziałach Terenowych w: Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Ostrowie Wlkp., Pile i Turku - poniżej dane kontaktowe oddziałów.

Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania:

Bilans 2019 - formularz zgłoszeniowy pdf (kliknij i pobierz) 

* w przypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 

Zawiadomienie o terminie i miejscu szkolenia prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Opłatę prosimy przekazać w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto: 
PKO BP S.A. 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
W treści przelewu należy podać: BILANS, nr grupy, imię i nazwisko uczestnika, nazwę płatnika (firma).

UWAGA
W przypadku wyboru miejsca szkolenia innego niż Oddział Wielkopolski w Poznaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres właściwego Oddziału oraz wpłaty na konto:

62-200 Gniezno, ul. Pocztowa 9; tel./fax 61 428-14-34; E-mail: gniezno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Gniezno 76 1020 4115 0000 9802 0001 7327

62-800 Kalisz, ul. Czaszkowska 1A lok.E; tel. /fax 62 757-33-37; E-mail: kalisz@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Kalisz 56 1020 2212 0000 5302 0023 8758

62-510 Konin, ul. Spółdzielców 3; tel. 63 243-78-14; fax. 63 243-78-12; E-mail: konin@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Konin 61 1020 2746 0000 3102 0236 1590

64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 90 tel. /fax 65 520-55-12; E-mail: leszno@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. I O/Leszno 66 1020 3088 0000 8402 0038 8678

63-400 Ostrów Wlkp., ul.Wrocławska 22; tel. /fax 62 738-08-19; E-mail: ostrow@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Ostrów Wlkp. 04 1020 2267 0000 4802 0001 7988

64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33; tel. /fax 67 215-53-81; E-mail: pila@skwp.pl
konto PKO BP S.A. O/Piła 83 1020 3844 0000 1302 0006 5425

62-700 Turek, ul. Komunalna 1c; tel. 660 669 553; E-mail: turek@skwp.pl
konto: PKO BP S.A. O/Turek 66 1020 2762 0000 1202 0036 2657


TERMINY SZKOLENIA BILANS 2019

Grupa Miejsce szkolenia 1-dzień 2-dzień 3-dzień  
 1 Poznań 28-11-2019 29-11-2019  05-12-2019  brak miejsc
 2 Poznań  03-12-2019 09-12-2019  11-12-2019  brak miejsc
 3 Poznań 04-12-2019 06-12-2019  10-12-2019 brak miejsc
 4 Poznań 06-12-2019 16-12-2019  07-01-2019  zgłoś się
 5 Poznań 10-12-2019 12-12-2019  17-12-2019  zgłoś się
 6 Poznań 18-12-2019 08-01-2020  14-01-2020  zgłoś się
 7 Poznań 08-01-2020 15-01-2020  20-01-2020  zgłoś się
 8 Poznań 07-01-2020 17-01-2020  24-01-2020  zgłoś się
 9 Poznań 04-02-2020 14-02-2020  18-02-2020  zgłoś się
 10 Gniezno - gr.1 29-11-2019 05-12-2019  12-12-2019  brak miejsc
 11 Gniezno - gr.2 14-01-2020 15-01-2020  21-01-2020  zgłoś się
 12 Konin - gr.1 29-11-2019 12-12-2019  17-12-2019  zgłoś się
 13 Konin - gr.2 13-01-2020 15-01-2020   23-01-2020 zgłoś się
 14 Kalisz - gr.1 28-11-2019 06-12-2019  19-12-2019  brak miejsc
 15 Kalisz - gr.2 17-01-2020 23-01-2020  30-01-2020  zgłoś się
 16 Ostrów Wlkp. - gr.1  27-11-2019 05-12-2019  18-12-2019  brak miejsc
 17 Ostrów Wlkp. - gr.2 16-01-2020 22-01-2020  29-01-2020 zgłoś się
 18 Leszno - gr.1 06-12-2019 10-12-2019  18-12-2019  brak miejsc
 19 Leszno - gr.2 10-01-2020 14-01-2020  22-01-2020  zgłoś się 
 20 Piła - gr.1 09-12-2019 11-12-2019  10-12-2019  zgłoś się 
 21 Piła - gr.2 09-01-2020 16-01-2020 21-01-2020 brak miejsc
 22 Turek 04-12-2019 16-12-2019  07-01-2020  zgłoś się

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM SZKOLENIA BILANS 2019

1) ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (7 godz.) 

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości

1.1. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

1.2. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i nowe stanowiska

1.3. Wizja przyszłości – zmiany od 2020 r.

2. Elektronizacja sprawozdań finansowych

2.1. Zakres i przedmiot elektronizacji sprawozdań

2.2. Przygotowania e-sprawozdania – spójność z zasadami (polityką) rachunkowości

2.3. Najczęstsze problemy przy sporządzaniu  e-sprawozdania – podpisywanie i składanie 

3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg

3.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów

3.2. Inwentaryzacja

3.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3.4. Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

4. Zagadnienia szczegółowe

4.1. Pozycje bilansu – ujmowanie,  wycena i prezentacja  aktywów i pasywów 

4.2. Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat

4.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

4.4. Rachunek przepływów pieniężnych

4.5. Zestawienie zmian w kapitale

4.6. Sprawozdanie z działalności

5. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki

5.1. Zdarzenia po dacie bilansu 

5.2. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania 

5.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego 

5.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego

2) PODATKI DOCHODOWE: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (7h). 

1. Kwalifikacja przychodów i kosztów do właściwego źródła, w tym na przełomie roku

2. Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych. Aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje indywidualne

3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych 

4. Zapłata na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT – skutki w podatkach dochodowych

5. Problematyka rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych po nowelizacji w roku 2019

6. Inne wybrane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (np. reprezentacja i reklama)

7. Podatek u źródła

8. Zasady korzystania z 9 % stawki CIT, z uwzględnieniem zaliczek na CIT

9. Zeznanie roczne w podatkach dochodowych oraz inne obowiązki sprawozdawcze związane z zamknięciem roku

10. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osób do 26 roku życia

11. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla pracowników  oraz stawka PIT 17%

3) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG aktualna praktyka, zmiany w 2019 r. oraz zmiany na 2020 r. (7h)

I. Zmiany związane z płatnościami

1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

2. Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Przepisy przejściowe

3. Dysponowanie środkami na rachunku VAT

4. Biała lista podatników VAT

5. Skutki zapłaty na rachunek bankowy spoza listy

6. Solidarna odpowiedzialność nabywcy za zaległość dostawcy – nowe zasady

II. Zmiany związane z dokumentowaniem i sprawozdawczością

1. Wystawianie faktur „na firmę” do paragonów

2. Ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania VAT

3. Kasy fiskalne on-line oraz zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na rok 2020

4. Zmiany w zakresie dokumentowania stawki 0 % przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT)

5. JPK_VDEK – nowe zasady prowadzenia ewidencji i składania deklaracji wraz z ewidencją

6. Sankcje za błędy i naruszenie przepisów

III. Zmiany związane ze stawkami podatku oraz zwolnieniami

1. Matryca stawek VAT. Zmiana zasad klasyfikowania towarów oraz usług na potrzeby VAT

2. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

3. Nowe stawki dla książek i czasopism, w tym w formie elektronicznej

4. Zmiany w zakresie opodatkowania lub zwolnienia nieruchomości. 

5. Ograniczenia dla zwolnienia podmiotowego

* w przypadku zgłoszenia się "on line" prosimy o wpisanie numeru grupy szkolenia Bilans w polu formularza "informacja dodatkowa". 

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219