Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.11.2020 (grupa 18)
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
990,- zł od osoby
930,- zł Cena dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w okresie listopad 2020 - luty 2021 organizuje akcję edukacyjną BILANS 2020 adresowaną do kadry kierowniczej i pracowników finansowo - księgowych jednostek gospodarczych uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia poświęcone ustalaniu wyniku finansowego, zasadom sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego, zasadom wyceny aktywów i pasywów oraz problemom i zmianom podatkowym.

Szkolenie obejmuje 3 dni zajęć (łącznie 21 godz.), w trakcie których zostaną zrealizowane następujące tematy uwzględniające tegoroczne i przyszłe zmiany, aktualne problemy, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych:

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Podatek od towarów i usług.

Koszt szkolenia:
990 zł od osoby / 930 zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Istnieje możliwość zakupu za dodatkową opłatą 189 zł książki wyd. RACHUNKOWOŚĆ pt. „Zamknięcie roku 2020".

Organizacja:

 • Szkolenie będzie odbywać się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting. (Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.)
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy mają możliwość rozmowy z wykładowcą on line i na czacie.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Opłatę prosimy przekazać w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na konto:
PKO BP S.A. 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
W treści przelewu należy podać: BILANS, nr grupy, imię i nazwisko uczestnika, nazwę płatnika (firma).

Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY SZKOLENIA BILANS 2020

Grupa Miejsce / forma szkolenia 1-dzień 2-dzień 3-dzień Zgłoszenie
 1 online 25.11.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
27.11.2020
Rachunkowość -
Łukasz Motała
04.12.2020
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
brak miejsc
 2 online 26.11.2020
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
03.12.2020
Rachunkowość -
Łukasz Motała
08.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
brak miejsc
 3 online 02.12.2020
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
14.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
15.12.2020
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
brak miejsc
 4 online 07.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
14.12.2020
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
21.01.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
brak miejsc
 5 online 16.12.2020
Podatki dochodowe - Lech Janicki
18.12.2020
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
19.01.2021
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
brak miejsc
 6 online 11.12.2020
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
08.01.2021
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
22.01.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
zgłoś się
 7 online 11.01.2021
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
15.01.2021
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
22.01.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 8 online 07.01.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
18.01.2021
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
21.01.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
brak miejsc
 9 online 05.02.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
18.02.2021
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
02.03.2021
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
zgłoś się
 10 online 30.11.2020
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
04.12.2020
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
11.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 11 online 15.01.2021
Podatki dochodowe - Lech Janicki
19.01.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
26.01.2021
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
zgłoś się
 12 online 30.11.2020
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
11.12.2020
Rachunkowość -
Łukasz Motała
17.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
brak miejsc
 13 online 13.01.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
14.01.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
29.01.2021
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
zgłoś się
 14 online 07.12.2020
Rachunkowość -
Zofia Wierzbińska
09.12.2020
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
18.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 15 online 12.01.2021
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
13.01.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
22.01.2021
Podatek VAT -
Adam Kołodziejczyk
brak miejsc
 16 online 08.12.2020
Rachunkowość -
Łukasz Motała
10.12.2020
Podatki dochodowe -
Leszek Lewandowicz
11.12.2020
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
zgłoś się
 17 online 08.01.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
15.01.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
21.01.2021
Podatek VAT -
Luiza Pieprzyk
zgłoś się
 18 online 26.11.2020
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
07.12.2020
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
10.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 19 online 14.01.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
20.01.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
27.01.2021
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
zgłoś się
 20 online 27.11.2020
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
08.12.2020
Rachunkowość -
Małgorzata Tomaszewska
09.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
zgłoś się
 21 online 19.01.2021
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
25.01.2021
Podatek VAT -
Dorota Łabuda
29.01.2021
Rachunkowość -
Łukasz Motała
brak miejsc
 22 online 04.12.2020
Rachunkowość -
Łukasz Motała
15.12.2020
Podatki dochodowe -
Lech Janicki
13.01.2021
Podatek VAT -
Leszek Lewandowicz
zgłoś się

PROGRAM SZKOLENIA BILANS 2020

1) ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ SPORZĄDZANIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (7 godz.) 

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości
1.2. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg
2.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
2.2. Inwentaryzacja
2.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.4. Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

3. Rozliczenie skutków COVID w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
3.1. Pomoc przyznana przedsiębiorstwom w ramach przeciwdziałania skutkom COVID
3.2. Ewidencja księgowa przyznawanej pomocy
3.3. Ujęcie przyznanej pomocy w sprawozdaniu finansowym
3.4. COVID a kontynuacja działalności jednostki
3.5. Postępowanie wobec stwierdzenia braku kontynuacji działania

4. Zagadnienia szczegółowe
4.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów, w tym leasing, instrumenty finansowe
4.2. Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat
4.3. Informacja dodatkowa – wybrane zagadnienia
4.4. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego – na co zwrócić uwagę:
a) Rachunek przepływów pieniężnych
b)  Zestawienie zmian w kapitale własnym
4.5. Sprawozdanie z działalności

5. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki
5.1. Zdarzenia po dacie bilansu
5.2. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
5.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
5.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego

2) PODATKI DOCHODOWE: Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - wybrane zagadnienia, przykłady orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych (7h). 

 • Biała lista podatników VAT i obowiązkowa podzielona płatność – skutki w podatkach dochodowych
 • Ograniczanie zatorów płatniczych – „ulga na złe długi” w podatkach dochodowych
 • Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy antykryzysowej – skutki w podatkach dochodowych
 • Ważniejsze ulgi w podatkach dochodowych w ramach pakietu tarczy antykryzysowej
 • Odliczenie straty za rok 2020 w korekcie zeznania za rok 2019
 • Identyfikacja przychodów podatkowych, w tym na przełomie roku
 • Koszty uzyskania przychodów – wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów
 • Koszty samochodów osobowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów z 2020 r.
 • Podatek u źródła w trakcie pandemii - złagodzenie wymogów i nowe regulacje
 • Zeznanie roczne za rok 2020 – zasady składania oraz nowe wzory formularzy
 • Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2020 r.
 • Estoński CIT – możliwość wyboru nowych zasad rozliczania od 2021 r. oraz inne ważniejsze zmiany w CIT od 2021 r.

3) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG:  aktualna praktyka, zmiany w 2020 r. oraz zmiany na 2021 r. (7h)

 • Biała lista i obowiązkowa podzielona płatność – skutki w podatku VAT wraz ze zmianami w roku 2020
 • Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1 stycznia 2020 r.
 • Stawka 0% w dostawach wewnątrzwspólnotowych w 2020 r. – zasady dokumentowania dostaw w ramach WDT po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy VAT.
 • Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 lipca 2020 r.
 • Kasy rejestrujące w 2020 r.: obowiązek stosowania kas on-line, stosowanie kas dotychczasowych, elektroniczne paragony, kasy w postaci oprogramowania.
 • Nowy JPK_VDEK od 1 października 2020 r. wraz z zasadami prowadzenia ewidencji dla celów VAT.
 • Zmiany zasad opodatkowania VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych – dostosowanie ustawy do zmian w Dyrektywie od 1 lipca 2020 r.
 • VAT w imporcie – nowe zasady rozliczenia od 1 lipca 2020 r.
 • Zmiany w VAT od 2021 r. – tzw. pakiet „slim VAT”.
Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219