Miasto:
Poznań
Miejsce:
ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin rozpoczęcia:
12.09.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1200,- zł od osoby
Zapisz się

CEL:

Nabycie umiejętności prawidłowego i kompleksowego „czytania” sprawozdań finansowych (od ogółu do szczegółu). Uczestnik kursu zapozna się z zagadnieniami powiązanymi ze sprawozdawczością finansową, jak sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych, prawo podatkowe i bilansowe. Słuchacze kursu poznają wpływ decyzji podejmowanych przez piony niefinansowe na wyniki uzyskiwane przez podmiot gospodarczy i sposoby kształtowania właściwego obrazu wyników i sytuacji majątkowo-finansowej. W trakcie kursu słuchacze będą mieli możliwość dyskusji na temat własnych problemów i wątpliwości, które spotykają w życiu zawodowym. 

Kurs przeznaczony jest do wszystkich osób mających w sytuacjach zawodowych styczność z informacjami finansowymi, szczególnie sprawozdaniami finansowymi. Kurs skierowany jest głównie do przedstawicieli kadry kierowniczej (członków zarządów, członków rad nadzorczych, właścicieli spółek), którzy nie posiadają wykształcenia ekonomicznego.

Kurs może się okazać przydatny także dla: prawników, analityków, prywatnych inwestorów, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych, kierowników i dyrektorów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe. Także księgowi prowadzący księgi rachunkowe będą mieli okazję spojrzeć na sprawozdanie finansowe z punktu widzenia biegłego rewidenta oraz ich użytkownika (właściciela czy analityka finansowego).

WYKŁADOWCA:

Piotr Hans, wykładowca oraz członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Wykładowca na studiach podyplomowych UE w Poznaniu. Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości oraz Studium podyplomowe prawa gospodarczego na UE w Poznaniu.
Biegły Rewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK.
Pracował w firmie audytorsko-doradczej (w Departamencie Audytu oraz Departamencie Doradztwa Gospodarczego). Obecnie pełni funkcję Doradcy Zarządu ds. Nadzoru Właścicielskiego Grupy Kapitałowej oraz Prezesa Zarządu spółki kapitałowej, a także doradcy i mentora przedsiębiorców.

PROGRAM:

  1. Organizacja rachunkowości w podmiotach gospodarczych
  2. Elementy sprawozdań finansowych
  3. Struktura bilansu i rachunku zysków i strat
  4. Wpływ polityki rachunkowości na obraz finansowy podmiotów gospodarczych
  5. Różnice pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym
  6. Metody analizy kondycji i wyceny wartości podmiotów gospodarczych
  7. Krótkoterminowe decyzje finansowe i zarządzenie wartością
  8. Sporządzanie, badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  9. Rola rad nadzorczych w procesie sprawozdawczości finansowej 
  10. Wykrywanie błędów i oszustw w sprawozdaniach finansowych

ORGANIZACJA:

Zajęcia w 2 soboty i niedziele w godz. od 8:00 do 13:00 (przez około miesiąc).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe,

• gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szkolenie może być także zorganizowane wewnętrznie - na zlecenie firm oraz innych instytucji. W takim przypadku istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb zamawiającego.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219