Miasto:
Kalisz
Miejsce:
ul. Czaszkowska 1A lok. E
62-800 Kalisz
Termin rozpoczęcia:
08.11.2019
Typ:
Szkolenia dla biegłych rewidentów
Tryb:
szkolenia dla biegłych rewidentów
Opłata:
250,- zł od osoby

Informacje organizacyjne:

Liczba godzin: 8

Blok: Rewizja finansowa 4 godz. / Rachunkowość 4 godz.

Godziny: 9.00 do 15.30

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe,
•przerwy kawowe,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
•obiad.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

Podstawą do uzyskania zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wniesienie opłaty oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Wykładowca:

Grzegorz Skałecki - biegły rewident nr ewid. 12430. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ukończył także Canadian International Management Institute Harvard Business Review Polska. Pracował jako główny księgowy w spółkach produkcyjnych. Prowadzi przeglądy i badania skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych według Polskich, Niemieckich oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także badania planów przekształceń, podziałów i połączeń podmiotów oraz przeglądy due diligence. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, biegły sądowy Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Terminy:

Miejsce szkolenia Data
Ostrów Wlkp., ul. Wocławska 22 08.11.2019 r.
Poznań, ul. Ziębicka 18 15.11.2019 r.

Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia):

Szkolenie daje możliwość warsztatowej analizy zagadnienia oraz zapoznanie się z przykładowymi procedurami badania wykorzystywanymi przez biegłych rewidentów.

Ważnym elementem szkolenia jest zwrócenie uwagi biegłym rewidentom na zarządzanie ryzykiem podatkowym przez badaną jednostkę, co powinno być odzwierciedlone w sporządzonej dokumentacji cen transferowych.

Celem szkolenia jest również:

  • wyposażenie biegłych rewidentów w narzędzia pozwalające poznać metody szacowania dochodu,
  • wykorzystanie analizy porównawczej, ocenę, czy dokumentacja spełnia wymogi ustawowe.

Druga część szkolenia ma na celu:

  • pomóc biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe wykorzystać dokumentacje cen transferowych jako dowody badania,
  • ocenić dokumentację, co do jej wiarygodności,
  • przeprowadzić procedury oceny ryzyka,
  • zidentyfikować czynniki istotnego zniekształcenia w tym obszarze.
Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219