Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził szkolenia m. in. dla pracowników organów podatkowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zasad opodatkowania spółki tzw. estońskim CIT w 2022 r. Ta alternatywna forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych okazała się interesującą opcją dla wielu spółek i przedsiębiorców jednoosobowych, które poszukują optymalnej formy opodatkowania po wejściu w życie Polskiego Ładu.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od spółek kapitałowych począwszy od fazy przygotowawczej przed wejściem w estoński CIT a skończywszy na prawach i obowiązkach po zakończeniu stosowania estońskiego CIT. Ze szczególnym uwzględnieniem omawiane będą zagadnienia dotyczące ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zostaną również poruszone problemy dotyczące księgowań w związku z wejściem i rozliczaniem estońskiego CIT, jak i obowiązki spółek w przypadku wejścia w ryczałt w trakcie roku.

Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych i pozostałych księgowych prowadzących spółki na estońskim CIT, dla biur rachunkowych oraz właścicieli, menedżerów i dyrektorów finansowych.

PROGRAM

1. Istota i korzyści ze stosowania estońskiego CIT.

2. Kto może skorzystać z ryczałtu?
a) Jakie podmioty są uprawnione?
b) Struktura udziałowa.
c) Przychody pasywne.
d) Wymogi zatrudnienia.
e) Warunki negatywne.
f) Przekształcenia, aporty, łączenia.

3. Czynności przygotowawcze przed wejściem w ryczałt.
a) Wyodrębnienie zysków i strat w sprawozdaniu finansowym.
b) Wyrównanie różnic przejściowych (korekta wstępna).
• Najczęstsze zdarzenia generujące przychody.
• Najczęstsze zdarzenia generujące przychody.
• Jak wypełnić CIT/KW?
• CIT/KW a przekształcenie.
• Jak zaksięgować hipotetyczny podatek do zapłaty?
c) Dochód z przekształcenia.
d) Rozliczenie straty podatkowej.

4. Wejście w estoński CIT.
a) Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?
b) Zawiadomienie ZAW-RD.
c) Oświadczenie OSW-RD.
d) Czy i jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego?
• Do kiedy złożyć ZAW-RD.
• Zenanie CIT-8 za niepełny rok podatkowy. Do kiedy?
• Co ze sprawozdaniem finansowym? Czy badać? Czy składać do KRS?

5. Przedmiot opodatkowania estońskim CIT.
a) Podzielone zyski.
b) Ukryte zyski.
c) Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
d) Przeszacowania.
e) Wydatki nieujęte w księgach.

6. Kiedy w spółce występują ukryte zyski?
a) Pożyczki.
b) Usługi wspólnika dla spółki i odwrotnie.
c) Samochody służbowe do celów prywatnych.
d) Zatrudnienie w spółce. Benefity.
e) Reprezentacja, reklama. Darowizny.
f) Noclegi, bilety, podróże służbowe.
g) Inne.

7. Które wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą?
a) Kary i odszkodowania.
b) Odsetki.
c) PFRON.
d) Reprezentacja.
e) Wydatki, na które nie ma faktury.
f) Zakupy prywatne kartą służbową.
g) Usługi gastronomiczne. Alkohol.
h) Niedobory.
i) Inne.

8. Stawka podatku i termin płatności podatku. Deklaracja.
a) Stawka dla małych podatników.
b) Stawka dla „dużych podatników”.
c) Stawka dla podatników rozpoczynających działalność.
d) Terminy płatności podatku od dywidendy.
e) Zaliczki na poczet dywidendy.
f) Termin płatności podatku od ukrytych zysków.
g) Pozostałe terminy płatności.
h) Deklaracja CIT-8E.

9. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej udziałowcom.
a) Zasady pomniejszania podatku PIT od dywidendy o estoński CIT.
b) Zysk sprzed okresu estońskiego CIT wypłacony w okresie stosowania ryczałtu.
c) Zysk wypracowany w okresie stosowania ryczałtu wypłacony po zakończeniu estońskiego CIT.

10. Zakończenie stosowania estońskiego CIT.
a) Przesłanki utraty prawa do stosowania ryczałtu.
b) Dobrowolna rezygnacja z estońskiego CIT.
c) Co z podatkiem po wyjściu z estońskiego CIT?
d) Powrót do rozliczenia CIT na zasadach ogólnych. Jakie obowiązki? Przychody, koszty, amortyzacja.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219