Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09.00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników porcji wiedzy wymaganej dla umiejętności rozliczania estońskiego CIT.

Z każdym kolejnym rokiem rosną obciążenia ZUS i PIT. Także spółki rozliczające zwykły CIT zmagają się z zaostrzaniem regulacji podatkowych.

W tym otoczeniu estoński CIT jawi się jako atrakcyjna forma opodatkowania dla spółek rozliczających zwykły CIT oraz dla przedsiębiorców opodatkowanych PIT.

Choć blask estońskiego CIT działa na wielu właścicieli i menadżerów, to ryczałt nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Estoński CIT ma też swoje cienie.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od spółek według stanu prawnego od 2023. Ze szczególnym uwzględnieniem omawiane będą zagadnienia dotyczące ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zostaną również poruszone problemy bilansowe, z jakimi zmagają się księgowi się w związku z wejściem i rozliczaniem estońskiego CIT.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu.  Szkolenie przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. W ramach praktyki zawodowej wdraża estoński CIT w spółkach oraz audytuje poprawność rozliczenia ryczałtu w spółkach, które już rozpoczęły jego stosowanie.

PROGRAM

1. Istota i korzyści ze stosowania estońskiego CIT.
2. Kto może skorzystać z ryczałtu?

 • Jakie warunki trzeba spełnić, by wejść w ryczałt?
 • Czego trzeba uniknąć?

3. Czynności przygotowawcze przed wejściem w ryczałt.

 • Dlaczego polityka rachunkowości staje się najważniejszym dokumentem dla spółek na estońskim CIT?
 • Modyfikacja zakładowego planu kont.
 • Wyodrębnienie zysków w kapitale własnym.
 • Wyrównanie różnic przejściowych (korekta wstępna).
  • Jak wypełnić CIT/KW?
  • Jak zaksięgować hipotetyczny podatek do zapłaty?
 • Dochód z przekształcenia.
 • Rozliczenie straty podatkowej.

4. Wejście w estoński CIT.

 • Jak długo trwa opodatkowanie estońskim CIT?
 • Zawiadomienie ZAW-RD.
 • Oświadczenie OSW-RD.
 • Czy i jak można wejść w estoński CIT w trakcie roku podatkowego?
  • Do kiedy złożyć ZAW-RD?
  • Zenanie CIT-8 za niepełny rok podatkowy. Do kiedy?
  • Co ze sprawozdaniem finansowym? Czy badać? Czy składać do KRS?

5. Dochód z tytułu podzielonego zysku.

 • Zasady opodatkowania wypłaty dywidendy.
 • Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy. Zaliczka na poczet dywidendy a KSH. Uwaga na błędy.
 • Stawka CIT od wypłaty dywidendy.
 • Termin zapłaty podatku CIT. Zmiany od 2023 r.
 • Wypłata dywidendy a podatek PIT.

6. Dochód z tytułu ukrytych zysków?

 • Jak rozpoznawać ukryte zyski?
 • Stawka podatku i termin zapłaty podatku.
 • Najem.
 • Usługi specjalistyczne.
 • Udostępnienie personelu. Najem ruchomości.
 • Pożyczki.
 • Samochody służbowe do celów prywatnych.
 • Zatrudnienie w spółce. Benefity.
 • Reprezentacja, reklama. Darowizny.
 • Noclegi, bilety, podróże służbowe.
 • Inne.

7. Które wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą?

 • Czym się kierować przy identyfikacji wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?
 • Stawka podatku i termin zapłaty podatku.
 • Samochody służbowe dla pracowników.
 • Kary i odszkodowania.
 • Odsetki.
 • PFRON.
 • Reprezentacja.
 • Wydatki, na które nie ma faktury.
 • Zakupy prywatne kartą służbową.
 • Usługi gastronomiczne.
 • Alkohol.
 • Niedobory.
 • Inne.

8. Podatek od nieujawnionych operacji gospodarczych.

 • Kiedy występuje dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych?
 • Faktury dotyczące 2022 r. otrzymane w 2023 r. Czy to jest groźne?
 • Jak zminimalizować ryzyko?

9. Zamknięcie roku w spółce na estońskim CIT.

 • Jakie obowiązki w związku z zamknięciem roku?
 • Co będzie rocznym sprawozdaniem finansowym w spółkach, które weszły w trakcie roku?
 • Deklaracja CIT-8E.
 • Rezygnacja z estońskiego CIT.
 • Utrata prawa do ryczałtu.

10. Podatek po wyjściu z estońskiego CIT.

 

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219