Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
02.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy i praktycznych wskazówek wymaganych do prawidłowego rozliczania estońskiego CIT. Coraz więcej podatników rozpoczyna opodatkowanie estońskim CIT. Jest to zupełnie nowa forma opodatkowania. Wymaga skupienia się na zupełnie innych aspektach niż przy klasycznym CIT. Jednocześnie brakuje praktyki i możliwości odwołania się do utartych sposobów postępowania. Choć blask estońskiego CIT działa na wielu właścicieli i menadżerów, to ryczałt nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Estoński CIT ma też swoje cienie i istotne ryzyka, co powoduje, że księgowi zostają z problemem prawidłowego księgowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie jest bogate w przykłady praktyczne, ponieważ wykładowca na co dzień doradza spółkom opodatkowanym ryczałtem.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu. Szkolenie przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doświadczony wykładowca. W ramach praktyki zawodowej wdraża estoński CIT w spółkach oraz audytuje poprawność rozliczenia ryczałtu w spółkach, które już rozpoczęły jego stosowanie.

PROGRAM

 1. Warunki wejścia w estoński CIT – przykłady i pułapki.
 • Przychody pasywne – faktoring.
 • Przychody pasywne – zbycie i licencja na autorskiego prawa majątkowe.
 • Aporty, restrukturyzacje.
 • Pozostałe warunki ustawowe.
 1. Na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę przy decyzji o rozpoczęciu stosowania ryczałtu?
 • Nie patrz tylko oszczędność podatkową – ryzyka i cienie estońskiego CIT.
 • Konieczność „przestawienia się” ze „zwykłego CIT” na CIT estoński.
 • Współpraca księgowość/biuro rachunkowe – udziałowiec. Dlaczego to jest ważne?
 • Praktyczne wskazówki dla biur rachunkowych przy rozpoczęciu współpracy ze spółką na estońskim CIT.
 1. Korekta wstępna i dochód z przekształcenia.
 • Sposób wypełnienia informacji CIT KW.
 • Termin złożenia informacji CIT KW. „Zwykłe” spółki i spółki z przekształcenia.
 • Postępowanie z podatkiem bądź „stratą” z korekty wstępnej.
 • Strata podatkowa a wejście w estoński CIT.
 1. Wejście w estoński CIT.
 • Zawiadomienie ZAW-RD.
 • Oświadczenie OSW-RD.
 • Wejście w estoński CIT w trakcie roku.
 1. Dywidenda i zaliczki na poczet dywidendy.
 • Dywidenda – na jakich zasadach podlega opodatkowaniu?
 • Zaliczki na poczet dywidendy. Ograniczenia w KSH co do wypłat zaliczek na poczet dywidendy.
 • „Stare” zyski wypłacane w okresie stosowania ryczałtu.
 • Terminy zapłaty ryczałtu. Stawka podatku.
 • Opodatkowanie PIT dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy.
 • Czy brak wyodrębnienia zysku na kapitale własnym w trakcie roku powoduje ryzyko przy wypłacie zaliczek na dywidendę?
 1. Ukryte zyski.
 • Jak rozumieć pojęcie „ukryte zyski”
 • Praktyczne wskazówki na rozpoznanie ukrytych zysków – test na ukryte zyski.
 • Ustawowe ukryte zyski- pożyczki, odsetki, nierynkowa cena, itp.
 • Kiedy jest bezpiecznie a kiedy istnieje ryzyko?
 • Usługi niematerialne.
 • Usługi transportowe i inne usługi „materialne”.
 • Sprzedaż towarów.
 • Wynagrodzenia jako ukryte zyski. Przykłady praktyczne.
 • Diety, zwrot kosztów, benefity – jako to traktować?
 • Zwroty za zakupy służbowe kartą prywatną/gotówką udziałowca.
 1. Samochody osobowe.
 • Kiedy ukryte zyski a kiedy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?
 • Samochody własne – amortyzacja.
 • Samochody w leasingu finansowym. Co z częścią odsetkową?
 • Samochody w leasingu operacyjnym/najmie.
 • Wydatki na eksploatację.
 • Jak liczyć podstawę opodatkowania? Od brutto czy od netto + 50 % VAT?
 • Termin zapłaty podatku i stawka od wydatków związanych z samochodami.
 • Problematyka wydatków jednorazowych rozkładanych bilansowo w czasie, np. polisy.
 1. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
 • Jak rozpoznawać wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?
 • Koszty reprezentacji – czy naliczać podatek?
 • Kary umowne, odszkodowania – czym się kierować przy podejmowaniu decyzji?
 • Wydatki pracownicze.
 • Przegląd interpretacji organów podatkowych w sprawie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
 1. Dochód z tytułu zmiany wartości składnik majątku.
 2. Nieujawnione operacje gospodarcze.
 • Czym są nieujawnione operacje gospodarcze?
 • Termin zapłaty podatku.
 1. Jak wypełnić i do kiedy złożyć zeznanie roczne CIT-8E?
 2. Wyjście z estońskiego CIT.
 • Czy po wyjściu z estońskiego CIT trzeba zapłacić podatek?
 • Od czego naliczać podatek?
 • Termin zapłaty podatku od zatrzymanych zysków.
 • Czy można nigdy nie zapłacić podatku estońskiego od zysków?
 • Utrata prawa do estońskiego CIT.
 • Powrót do zasad ogólnych CIT.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219