Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
470,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 15:00 

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. 66 1020 2762 0000 1202 0036 2657

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy potrzebnej do prawidłowego rozliczania estońskiego CIT lub do świadomego podjęcia decyzji o przejściu na ryczałt.

Z każdym kolejnym rokiem rosną obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców. W tym otoczeniu estoński CIT jawi się jako atrakcyjna forma opodatkowania dla spółek rozliczających zwykły CIT oraz dla przedsiębiorców opodatkowanych PIT.

Choć blask estońskiego CIT działa na wielu właścicieli i menadżerów, to ryczałt nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Estoński CIT ma też swoje cienie.

Podczas szkolenia kompleksowo przedstawione zostaną zasady stosowania ryczałtu od dochodów spółek według stanu prawnego na 2024 rok.

Dodatkową korzyścią jest – zgodnie z tytułem szkolenia – wyjaśnianie zasad estońskiego CIT w oparciu o najnowsze interpretacje organów podatkowych oraz wyroki sądowe, których z każdym miesiącem przybywa. Innymi słowy, szkolenie pozwala być na bieżąco z aktualną linią interpretacyjną przepisów.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu.  Szkolenie przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Program szkolenia

 1. Dla kogo jest a dla kogo nie jest estoński CIT?
 • Warunki wejścia w ryczałt.
 • Czynności przygotowawcze.
 • Wyodrębnienie zysków w kapitale własnym.
 • Korekta wstępna i CIT/KW.
 • Dochód z przekształcenia.
 • Wejście w ryczałt w trakcie roku. Ważna interpretacja ogólna MF.
 • Rola zasad rachunkowości podczas stosowania ryczałtu.
 1. Dochód z tytułu ukrytych zysków?
 • Najem od podmiotów powiązanych.
 • Pożyczki.
 • Usługi niematerialne.
 • Zakup pozostałych usług od podmiotów powiązanych.
 • Zakup towarów od podmiotów powiązanych.
 • Sprzedaż do podmiotów powiązanych.
 • Szkolenia.
 • Diety, PPK.
 • Zwroty za zakupy.
 • Wynagrodzenia wypłacane podmiotom powiązanym.
 • Świadczenia rzeczowe/benefity udostępniane podmiotom powiązanym.
 • Wynagrodzenie z art. 176 KSH.
 1. Samochodów osobowe używane przez podmioty powiązane.
 1. Ukryte zyski - podstawa opodatkowania ryczałtem. Brutto/netto?
 1. Prawidłowa stawka ryczałtu.
 1. Moment powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków.
 1. Wydatki będą niezwiązane z działalnością gospodarczą.
 • Kary umowne i odszkodowania.
 • Mandaty.
 • Obciążenia usługodawców (leasing, bank, itp.).
 • Rekompensaty.
 • Spotkania integracyjne.
 • Gastronomia i catering.
 • Szkolenia i wyjazdy z kontrahentami.
 • Prezenty, upominki.
 • Artykuły spożywcze.
 • Benefity dla pracowników.
 • Podatek VAT jako wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.
 • Różnice kursowe.
 • Darowizny, wydatki CSR.
 • Vouchery, konkursy i inne mechanizmy wsparcia sprzedaży.
 1. Samochodów osobowe używane przez pracowników.
 1. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą - podstawa opodatkowania ryczałtem, stawka, moment powstania dochodu.
 1. Korekty w estońskim CIT.
 1. Dochód z tytułu podzielonego zysku.
 • Opodatkowanie dywidendy.
 • Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy. Uwaga na błędy.
 • Stawka CIT od wypłaty dywidendy.
 • Termin zapłaty podatku CIT.
 • Wypłata dywidendy a podatek PIT. Jak stosować pomniejszenie.
 • Przedawnienie podatku.
 1. Podatek od nieujawnionych operacji gospodarczych.
 • Podatek od nieujawnionych przychodów.
 • Czy naliczać podatek od nieujawnionych kosztów?
 • Faktury otrzymane z opóźnieniem w pierwszym roku na ryczałcie dotyczące okresu sprzed ryczałtu.
 • Faktury otrzymane z opóźnieniem w pierwszym roku na ryczałcie dotyczące okresu sprzed ryczałtu.
 • Faktury otrzymane z opóźnieniem w drugim roku na ryczałcie dotyczące pierwszego roku na ryczałcie.
 • Jak zminimalizować ryzyko?
 1. Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku.
 1. Zeznanie roczne.
 • CIT-8E – zasady wypełniania.
 • CIT/EZ – weryfikacja warunków do bycia opodatkowanym ryczałtem.
 1. Utrata estońskiego CIT.
 2. Podatek po wyjściu z estońskiego CIT.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219