Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
30.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
280,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

WYKŁADOWCA

Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT  w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.
WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2020 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2021 r.  Jednocześnie zapraszamy: fakturzystów, handlowców, działy obsługi klienta

PROGRAM

CZĘŚĆ 1

I. FAKTURA VAT W OBROCIE GOSPODARCZYM – PRAKTYKA PODATNIKA
1. Obowiązek wystawiania faktur w 2021 roku – kiedy i na jakich zasadach w nowym JPK_V7?

• Zmiany w fakturowaniu VAT od 2021 – stan bieżący na dzień szkolenia
• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
• Kiedy nota kiedy faktura – ważne w nowym JPK_V7
• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
• Kiedy faktura kiedy paragon
• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks – na podstawie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych
• Obowiązkowe dane faktury
• GTU na fakturach?
• Data wystawienia faktury
• Numeracja faktur w systemie papierowym
• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
• Adres podatnika
• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
• Data transakcji
• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
• Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
• Symbol PKWiU/CN na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
• Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze, pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze , adnotacje na fakturze

3. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi a JPK_VAT

• Ogólne terminy wystawiania faktur
• Warunki dostawy INCOTERMS!
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
• Szczególne terminy wystawiania faktur
• Zaliczki w VAT i problemy rozliczania

II. Faktury korygujące 2021 r. – co wybrać, jak rozliczać?

1. Zasady rozliczania faktur korygujących obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.
• Kiedy sprzedawca rozlicza faktury korygujące "in minus"
• Kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in minus”
• Jaką dokumentacją trzeba dysponować, aby potwierdzić uzgodnienie warunków transakcji
• Kiedy należy rozliczać faktury korygujące "in plus"

2. Prawo do uzgodnienia dalszego stosowania w 2021 r. dotychczasowych zasad rozliczania faktur korygujących "in minus"

3. Sposób uzgodnienia, że stosujemy dotychczasowe zasady rozliczeń faktur korygujących.

4. UZGODNIENIA zasad rozliczania faktur korygujących in minus w 2021 r.

5. Rezygnacja ze stosowania dotychczasowych przepisów do faktur korygujących "in minus"

6. Czy nowe przepisy są korzystne dla podatników

7. WNIOSKI PODSUMOWANIA

8. Kiedy można sporządzić zbiorczą fakturę korygującą dotyczącą kilku faktur sprzedaży
• Kiedy można wystawić uproszczone, zbiorcze faktury korygujące
• Kiedy możemy wystawić zwykłą, zbiorczą fakturę korygującą
• Czy konieczne jest podawanie na zbiorczych fakturach korygujących numerów faktur i dat ich wystawienia
• Czy zbiorcze faktury korygujące powinny objąć także faktury korygujące

CZĘŚĆ 2
I. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania na dzień przed nowelizacją (dodatkowo wzór porozumienia)

● co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
● akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
● sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
● bezpieczny podpis elektroniczny
● umowa w sprawie EDI
● pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
● forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
● pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury

II. Zmiany dotyczące FAKTUR ELEKTRONICZNYCH - PRAWO CZY OBOWIĄZEK?
WIELKIE ZMIANY W FAKTUROWANIU I KORYGOWANIU - Krajowy System e-Faktur:

• Co to jest KSeF i jaką ma spełniać rolę,
• KSeF obowiązkowy czy dobrowolny – zasady funkcjonowania
• Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego do Krajowego Systemu e-Faktur
• Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
• Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
• Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
• Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
• Faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
• Nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie KSeF,
• ZACHĘTA dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
• Preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
• Podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
• Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
• Obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
• Kto ma dostęp do systemu - zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
• Korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

III. Zmiany wynikające ze SLIM VAT 2 dla FAKTUR ELEKTRONICZNYCH i PAPIEROWYCH – analiza problemów

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219