Miasto:
Poznań
Miejsce:
ul. Ziębicka 18
60-164 Poznań
Termin rozpoczęcia:
26.09.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
3590,- zł od osoby
3450,- zł Cena dla członków
Raty:
1790,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
900,- zł płatne w trakcie kursu,
900,- zł płatne w trakcie kursu,
Zapisz się

CEL:

Przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

PROGRAM:

Program zgodny z wymaganiami wynikającymi z ustawy o doradztwie podatkowym z dn. 5 lipca 1996 r. (Dz. U. z 2011, Nr 41 poz. 213)

 1. Źródła prawa i wykładnia prawa.
 2. Analiza podatkowa.
 3. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.
 4. Materialne prawo podatkowe.
 5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji.
 6. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne.
 7. Prawo dewizowe.
 8. Prawo karne skarbowe.
 9. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa.
 10. Rachunkowość.
 11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych.
 12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

ORGANIZACJA:

Zajęcia w soboty i niedziele, co 2 tygodnie, w godz. od 9.00 do 15.00/16.00 (przez 7,5 miesięcy).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219