Miasto:
Konin
Miejsce:
ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
Termin rozpoczęcia:
02.12.2019
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
240,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 10.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:

•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i wcześniejszej opłaty.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

  • 10:00-11:30 Omówienie regulacji. Kryterium kwalifikowanego korzystającego. Przesłanki wystąpienia schematów
  • 11:30-12:00 Przerwa
  • 12:00-13:00 Katalog schematów podatkowych – ciąg dalszy. Przykładowy schemat podatkowy: leasing. Omówienie procedury raportowania. Co zrobić aby uniknąć sankcji z KKS w przypadku raportowania po terminie
  • 13:00-13:30  Przerwa
  • 13:30-15:00  Procedura wewnętrzna. Rodzaje informacji o schematach podatkowych. Przykład: wypełnienie on line formularza MDR-1 (część szkolenia prowadzona przez Pana Pawła Rosińskiego – doradcę podatkowego).

WYKŁADOWCA

dr Jarosław F. Mika – Członek Rady Programowej, Doradca podatkowy nr wpisu 10 625
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego. Najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625). Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek:
▪„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody szacowania analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR”, C.H. Beck, Warszawa 2019.
▪Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
▪„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, C.H. Beck, Warszawa 2017, wydanie 2.
▪„Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności”, C.H. Beck, Warszawa 2014,
▪„Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych”, Unimex, Wrocław 2012,
▪ „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa”, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Członek Rady Programowej Instytutu Cen Transferowych. Członek Komisji Konkursowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych O/Mazowiecki III edycji konkursu (2015/2016) na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

1. Informacje o schematach podatkowych – informacje wstępne

1.1. Cel regulacji MDR

1.2. Kwestie intertemporalne oraz obowiązek retrospektywnego przekazania informacji
o schematach podatkowych

2.2.1 Bezpośrednie działanie ustawy nowej

2.2.2 Przepis przejściowy

2.2.3 Pierwsza czynność oraz odrębne traktowanie schematu podatkowego

2.2.4 Zasady retrospektywnego raportowania schematów podatkowych

1.3. Zakres przedmiotowy raportowania schematów

2. Cechy rozpoznawcze

2.1. Ogólne cechy rozpoznawcze

2.2. Szczególne cechy rozpoznawcze

2.3. Inne szczególne cechy rozpoznawcze

3. Schematy podatkowe

3.1. Schemat podatkowy

3.1.1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego

3.1.2. Uzgodnienie

3.1.3. Kryterium głównej korzyści

3.2. Schemat podatkowy standaryzowany

3.3. Schemat podatkowy transgraniczny

4. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych

4.1. Promotor

4.2. Wspomagający

4.3. Korzystający i kryterium kwalifikowanego korzystającego

4.4. Uczestnik uzgodnienia

5. Przekazywanie informacji o schemacie podatkowym

5.1. Obowiązki promotora - obowiązki informacyjne

5.1.1. Udostępnienie oraz wdrożenie schematu podatkowego

5.1.2. Prawnie chroniona tajemnica zawodowa

5.2. Obowiązki korzystającego

5.2.1. Obowiązki informacyjne korzystającego – informacje ogólne

5.2.2. Obowiązki informacyjne korzystającego, który nie zwolnił promotora 
z prawnie chronionej tajemnicy zawodowej

5.2.3. Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym MDR-3

5.3. Obowiązki wspomagającego

5.3.1. Obowiązki wspomagającego – schemat postępowania

5.3.2. Odpowiedzialność wspomagającego względem zlecającego modyfikacja MDR

6. Informacja o schemacie podatkowym i sposób jej przekazania do Szefa KAS

6.1. Zakres danych podlegających ujawnieniu w informacji o schemacie podatkowym

6.2. Zawartość informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym

6.3. Informacja korzystającego o schemacie podatkowym MDR-3

6.4. Oświadczenie

6.5. Klauzula

7. Numer schematu podatkowego (NSP)

7.1. Potwierdzenie nadania NSP

7.2. Obowiązki związane z NSP

8. Procedura wewnętrzna

8.1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury

8.2. Cel posiadania procedury wewnętrznej

8.3. Konsekwencje nieprowadzenia procedury wewnętrznej

9. Sankcje

9.1. Sankcje za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie

9.2. Podmioty ponoszące odpowiedzialność za brak raportowania lub błędne raportowanie.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219