Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie działów personalnych na najnowsze zmiany w prawie pracy tj. zmiany dotyczące:

 • pracy zdalnej w kodeksie pracy;
 • badań trzeźwości pracowników;
 • dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy;
 • dyrektywa work-life-balance.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działu kadr i płac.

WYKŁADOWCA

Anna Ciecierska - praktyk, od ponad 20 lat zajmuje się całością zagadnień zarówno z zakresu kadr i płac. Autorka stacjonarnych i e-learningowych kursów i szkoleń. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w trakcie szkoleń pokazać jak teorię przekuć w praktykę. Na co dzień kierownik działu kadr i płac, pasjonatka swojego zawodu. Absolwentka wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz podyplomowych studiów  z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

PROGRAM

Praca zdalna w kodeksie pracy:

 • Praca zdalna na polecenie pracodawcy czy za porozumieniem.
 • Praca zdalna na wniosek pracownika.
 • Praca zdalna w regulaminie pracy.
 • Praca zdalna w pełnym wymiarze, hybrydowa i okazjonalna – różnice.
 • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną.
 • Przywileje pracowników dla rodziców dzieci do lat 4.
 • Praca zdalna a BHP.
 • Ekwiwalent za narzędzia i materiały.

Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków.

 • Zasady wdrożenia badań trzeźwości w organizacji.
 • Obowiązki informacyjne związane z kontrolą.
 • Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy,
 • Możliwość kontroli osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy.
 • Zasady przechowywania dokumentów z badań trzeźwości.
 • Zmiany zasad nakładania kar porządkowych.
 • Zmiany w aktach osobowych pracownika.

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej - zmiany w kwestii zawierania i rozwiązywania umów o pracę

 • Zmiany w umowach na okres próbny od sierpnia 2022 r.
 • Zmiany w umowach na czas określony od sierpnia 2022 r.
 • Dodatkowe uprawnienia w zakresie szkoleń.
 • Dodatkowe uprawnienia pracownika.
 • Zmiany informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Prawo pracownika do złożenia raz w roku wniosku o zmianę warunków i rodzaju pracy i obowiązki pracodawcy z tym związane.
 • Zakaz niekorzystnego traktowania w razie skorzystania z uprawnień pracowniczych.
 • Prawo pracownika do dodatkowych przerw w pracy.

Dyrektywa work-life-balance: zmiany związane z rodzicielstwem

 • Nowe zwolnienia od pracy na opiekę nad członkiem rodziny.
 • Dni wolne z tytułu siły wyższej.
 • Zmiany w urlopie rodzicielskim.
 • Zmiany w urlopie ojcowskim.
 • Możliwość elektronicznego składania wniosków związanych z rodzicielstwem.
 • Nowe zasady korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 14.
 • Elastyczna organizacja czasu pracy rodziców dzieci do lat 8.
 • Ochrona pracowników związana z rodzicielstwem.

Wykładowca zastrzega sobie prawo modyfikacji programu szkolenia celem dostosowania do wprowadzanych zmian.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219