Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
07.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00.00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

ADRESACI

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i menagerów działów Kadr i Płac na co dzień zajmujących się tematyką związana  z zatrudnianiem pracowników oraz procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu kompleksowe przygotowanie działów personalnych na najnowsze zmiany w prawie pracy tj. zmiany dotyczące:

  • Pracy zdalnej w kodeksie pracy,
  • Dyrektywy o sygnalistach,
  • Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
  • Dyrektywy work life balance,
  • Badań trzeźwości pracowników,
  • Ustawy o obronie ojczyzny.

WYKŁADOWCA

Anna Ciecierska- praktyk, od ponad 20 lat zajmuje się całością zagadnień zarówno z zakresu kadr i płac. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo - płacowymi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w trakcie szkoleń pokazać jak teorię przekuć w praktykę. Na co dzień kierownik działu kadr i płac, pasjonatka swojego zawodu. Absolwentka wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz podyplomowych studiów  z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

PROGRAM*

Praca zdalna w kodeksie pracy:
• Praca zdalna na polecenie pracodawcy czy za porozumieniem,
• Praca zdalna na wniosek pracownika,
• Praca zdalna w regulaminie pracy,
• Praca zdalna w pełnym wymiarze, hybrydowa i okazjonalna – różnice,
• Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną,
• Przywileje pracowników dla rodziców dzieci do lat 8,
• Praca zdalna a BHP
• Ekwiwalent za narzędzia i materiały,

Dyrektywa o sygnalistach:
• Ustanowienie wewnętrznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości,
• Procedura regulująca ten proces,
• Przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie działań następczych,
• Ochrona sygnalisty,
Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej - zmiany w kwestii zawierania i rozwiązywania umów o pracę
• Zmiany w umowach na okres próbny od sierpnia 2022 r,
• Zmiany w umowach na czas określony od sierpnia 2022,
• Dodatkowe uprawnienia w zakresie szkoleń,
• Zmiany informacji o warunkach zatrudnienia,

Planowane zmiany związane z rodzicielstwem - Dyrektywa work-life-balance:
• Nowe zwolnienia od pracy na opiekę nad członkiem rodziny,
• Dni wolne z tytułu siły wyższej,
• Zmiany w urlopie rodzicielskim,
• Zmiany w urlopie wychowawczym,
• Zmiany w urlopie ojcowskim,
• Możliwość elektronicznego składania wniosków związanych z rodzicielstwem,
• Nowe zasady korzystania z opieki nad dzieckiem do lat 14,
• Elastyczna organizacja czasu pracy rodziców dzieci do lat 8,
• Ochrona pracowników związana z rodzicielstwem,

Badanie trzeźwości pracowników oraz karanie za używanie narkotyków.
• Zasady wdrożenia badań trzeźwości w organizacji,
• Obowiązki informacyjne związane z kontrolą,
• Zakres koniecznych zmian w regulaminach pracy,
• Możliwość kontroli osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
• Zasady przechowywania dokumentów z badań trzeźwości,
• Zmiany zasad nakładania kar porządkowych,

*Wykładowca zastrzega sobie prawo modyfikacji programu szkolenia celem dostosowania do wprowadzanych zmian.

 

 

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219