Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
240,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 00
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

  • część I 9.00 - 10.30 [w tym od 9.00 -9.30 ustalenia techniczne]
  • część II 11.00 - 12.00
  • część III 12.30 - 13.15
  • część IV 13.30 - 15.00

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 11 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

PROGRAM

1. Narzędzia uszczelniające system podatku VAT:
a) Procedury rejestracyjne – czynności podejmowane przez urzędy skarbowe przy rejestracji działalności albo zmianie właściwości miejscowej podmiotu.

b) faktura do paragonu z NIP – warunki, wyjątki, sankcje – interpretacje organów podatkowych

c) Biała lista i należyta staranność
I. dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze (rachunki techniczne, indywidualne, faktoring, podatnik zwolniony z VAT itd.)
II. kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),
III. „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.),
IV. zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu) - jak uniknąć negatywnych konsekwencji
V. wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.
VI. metodologia „dobrej wiary” a biała księga – stanowisko Ministerstwa Finansów - korzyści i negatywne skutki dla podatnika w tym sankcje.

d) Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:
I. mechanizm podzielonej płatności – omówienie zasad stosowania, z uwzględnieniem praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych (załącznik nr 15 do ustawy zamiast odwrotnego obciążenia, warunki obowiązkowego MPP i adnotacja na fakturach, faktura w walucie a MPP, zaliczka a MPP, zbiorczy komunikat przelewu – ułatwienie czy kłopot)
II. możliwość wydatkowania środków z rachunku VAT w tym wniosek o ich uwolnienie
III. sankcje dla sprzedawcy i nabywcy, solidarna odpowiedzialność
IV. skutki nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r.
V. różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy

2. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności – nowe zasady wprowadzone w 2019 r.
a) prawa i obowiązki wierzyciela,
b) prawa i obowiązki dłużnika
c) spór o zgodność przepisów „ulgi na złe długi” z dyrektywą VAT rozstrzygnie TSUE

3. Zasady odliczenia podatku:
a) prawo do odliczenia podatku VAT w myśl przepisów prawa krajowego i UE,
b) moment powstania obowiązku podatkowego a prawo do podatku naliczonego
c) faktury otrzymane po terminie a prawo do podatku naliczonego. Nadrzędność dyrektywy unijnej nad przepisami krajowymi.
d) orzecznictwo krajowe oraz TSUE w tym:
- stawka VAT na fast foody – sprzedaż dań gotowych i posiłków
- błędna nazwa towaru lub usługi na fakturze a prawo do podatku naliczonego
- moment powstania obowiązku w usługach budowlanych a prawo do podatku naliczonego.

4. Interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów
a) Korzystanie z samochodów osobowych - nowe wyjaśnienia MF
b) Trwała zabudowa meblowa

5. Faktury korygujące – prawa i obowiązki stron transakcji. Nowy ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących.

6. Prawo do podatku naliczonego a WNT wykazane z opóźnieniem – spór rozstrzygnie TSUE.

7. Wyłączenia stosowania obniżenia podatku.
a) Odliczenie podatku VAT związanego z zakupem usług gastronomicznych i hotelowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyjaśnień Ministerstwa Finansów.
b) Różnica między fakturą wadliwą a nierzetelną jako źródłem podatku.
c) Metodologia „dobrej wiary” a faktura nierzetelna.

8. Sankcje: dodatkowe zobowiązanie podatkowe, przesłanki stosowania przez organy podatkowe art. 108 ustawy o VAT i związane z tym orzecznictwo sądowe
a) Czy fiskus może domagać się podatku na podstawie art. 108 ustawy o VAT, jeżeli jego wykazanie nie wiązało się z oszustwem, lecz wynikało z błędnej wykładni prawa, a odbiorca i tak odliczyłby VAT, gdyby fakturowanie było prawidłowe
b) Czy art. 112b ust. 2 ustawy o VAT, nakładający 20-proc. sankcję VAT, jest zgodny z unijną dyrektywą VAT i wynikającą z niej zasadą proporcjonalności?

9. Najnowsze orzecznictwo sądów krajowych i TSUE dotyczące postępowań podatkowych w tym wyrok WSA w Gliwicach - wyrok TSUE w sprawie Glencore.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219