Miasto:
Konin
Miejsce:
ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
Termin rozpoczęcia:
11.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
380,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków
Zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 14.00
wykładowca: Michał Szuszczyński - radca prawny
miejsce:

 • Poznań, ul. Ziębicka 18
 • Konin, ul. Przemysłowa 3d
 • Gniezno, ul. Podkomorska 8
 • Ostrów, ul. Wrocławska 22

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • obiad.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

WYKŁADOWCA

Michał Szuszczyński – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu; ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców LEWIATAN. Przez 10 lat pracował w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, w której przez 7 lat kierował pracami departamentu prawa pracy. Obecnie wspólnik Kancelarii Prawa Pracy Szuszczyński Kamińska, która świadczy usługi z zakresu prawa pracy i prawa HR dla pracodawców. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z czasem pracy. Doradza w materii prawa pracy w procesach restrukturyzacji, reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi i radami pracowników, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy.

PROGRAM

 1. Doba pracownicza, a „dniówka” pracownicza – czy oznaczają to samo?
 2. Dzień wolny od pracy – czy musi pokrywać się z dniem kalendarzowym?
 3. Czy jednego dnia można być jednocześnie w pracy i na urlopie?
 4. Pracownicy zarządzający zakładem pracy a kierownicy komórek organizacyjnych – podobieństwa i różnice na gruncie rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz pracy w dni wolne?
 5. Czas wolny za nadgodziny a dzień wolny udzielony za pracę świadczoną w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – zasady rozliczania i błędy najczęściej popełniane przez pracodawców.
 6. Zasady rozliczania pracy wykonywanej w dniu harmonogramowo wolnym od pracy oraz w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – na co zwraca uwagę PIP?
 7. Jako prawidłowo ustalić miejsce pracy pracowników mobilnych (przedstawiciele handlowi, serwisanci itp.) oraz pracowników budowlanych i konsekwencje nieprawidłowości w tym zakresie na gruncie rozliczania czasu pracy i podróży służbowych.
 8. Tzw. „ruchoma” doba pracownicza – błędy w jej wprowadzaniu i późniejszym stosowaniu w zakładach pracy.
 9. Zasady rozliczania czasu pracy w podróży służbowej – za co trzeba, a za co nie trzeba płacić pracownikowi; podróż służbowa w dni wolne od pracy lub w godzinach nocnych.
 10. Wyjazd na szkolenie a czas pracy – delegacja, normalny czas pracy, czy może czas nieodpłatny?
 11. Zadaniowy (nienormowany?) system czasu pracy – dlaczego w 9 na 10 przypadków jest on stosowany przez pracodawców nieprawidłowo?

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219