Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
470,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Są pewne wydatki, których nigdy nie zaliczymy do kosztów podatkowych. Czasem są one wprost wymienione w katalogu tzw. NKUP (art. 16 PDOP i 23 PDOF), a czasem wynika to z zupełnie innych przyczyn (brak zapłaty kontrahentowi, płatność na konto spoza białej listy, brak MPP, płatność zrobiona gotówką. Niekiedy koszt podatkowy może być podważony z uwagi na słabe udokumentowanie wykonania usługi (często przy usługach niematerialnych). Również otrzymanie dotacji, refundacji czy wypłat z Tarczy antykryzysowej generuje pytania o zaliczenie sfinansowanych nimi wydatków do kosztów firmy. Sytuacji, gdy dany wydatek nie może być zaliczony do kosztów podatkowych są tysiące, ale części z nich pojawia się dość regularnie, zarówno w małych jak i dużych firmach. Warto zebrać je w jednym miejscu i usystematyzować.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 16 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

 1. NKUP-y, czyli wydatki, których nie zaliczymy do kosztów podatkowych – uwagi ogólne.
 1. NKUP-y wynikające ze zmian podatkowych 2022-2023:
 • zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych (w tym problem z rozliczaniem remontów i inwestycji w obcych ŚT);
 • koszty „pracy na czarno”;
 • odsunięta amortyzacja;
 • składka zdrowotna przedsiębiorcy.
 1. Problematyczne „koszty podatkowe” w CIT Estońskim (wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, ukryte zyski, reprezentacja, darowizny, jakich wydatków należy unikać w 2024 r.?) .
 1. „Faktura to nie wszystko” - dokumentowanie wykonania usług niematerialnych dla bezpieczeństwa kosztów w firmie (np. przy usługach doradczych, reklamowych, zarządczych, kontrolnych itp.) .
 1. Bogaty katalog NKUP-ów w CIT (art. 16) i PIT (art. 23):
 • wydatki reprezentacyjne;
 • Prezenty dla kontrahentów, wycieczki, bankiety, eventy, paczki świąteczne itp.;
 • Samochody osobowe (150 tys. zł, 75 % kosztów eksploatacyjnych, ubezpieczenia);
 • Wynajem droższych pojazdów;
 • Prywatne samochody w firmie;
 • Straty w środkach trwałych;
 • Działalność socjalna;
 • Darowizny;
 • Wartość pracy własnej;
 • Podatek WHT w określonych sytuacjach;
 • Kary, grzywny, odszkodowania, opłaty sankcyjne, BHP, higiena pracy;
 • Kary i odszkodowania związane z niewykonaniem umów/wadami/zwłoką itp.;
 • Nieściągalne wierzytelności;
 • Składki na rzecz organizacji;
 • Jednostronne świadczenia na rzecz udziałowców, akcjonariuszy;
 • Niektóre wydatki na rzecz Rady Nadzorczej;
 • Niektóre wydatki związane z podróżami osób nie będących pracownikami;
 • Zwrot ponad kilometrówkę;
 • Niektóre wydatki pracownicze;
 • Wydatki sfinansowane dotacjami zwolnionymi z CIT/PIT;
 • Koszty działalności statutowej;
 • NKUP-y w stowarzyszeniach i ich opodatkowanie;
 • Inne (mniej popularne NKUP-y);
 • Podatkowe i bilansowe różnice w „kosztach” firmowych.
 1. Ulga na złe długi a wyłączenie nieopłaconego wydatku z kosztów podatkowych
 2. Biała lista VAT, split payment oraz płatności gotówkowe - czyli kiedy zły sposób zapłaty wyklucza koszty podatkowe?
 3. Koszty finansowania dłużnego w firmie i limitacja odsetek w kosztach firmy po zmianach Polskiego Ładu.
 4. Podatek u źródła (WHT) – kiedy jest NKUP-em?
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219