Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12.07.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
350,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 14.45

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

WYKŁADOWCA

Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT  w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.
WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

ADRESACI SZKOLENIA

Każdy, kto uczestniczy w procesie sprzedaży i zakupu, kto jest księgowym, ma biuro rachunkowe, jest doradcom, pełnomocnikiem musi ZNAĆ ZASADY prawidłowego rozliczania VAT po każdej nowelizacji przepisów.
Każdy musi nadążać za orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych i celnych.

PROGRAM

I. Sprawdź czy to Cię dotyczy – jakie zmiany od lipca szykuje fiskus?
a) GRUPA PODATKOWA VAT– problematyka organizacji i rozliczania
• Grupy VAT w nowych przepisach podatkowych
• Nowy podmiot w VAT – charakterystyka nowego podatnika, kto może tworzyć Grupę VAT?
• Jak zgodnie z prawem stworzyć Grupę VAT?
• Kto i jakie obowiązki rejestracyjne musi wypełnić względem Grupy VAT?
• Jak będzie wyglądać opodatkowanie pomiędzy członkami Grupy VAT?
• Status, obowiązki i uprawnienia członków Grupy
• Konsekwencje podatkowe po utracie statusu Grupy VAT
• Jak rozliczyć nadwyżkę podatku VAT wynikającej z deklaracji?
• Proporcja i pre-proporcja liczona po założeniu Grupy VAT – jak rozliczyć?
• Pułapki rozliczania VAT w nowym podmiocie

II. Pozostałe zmiany w VAT w tym m.in.:
• Zmiany w VAT dotyczące wyrobów medycznych
• Rozszerzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących
• Termin integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym
• Zmiany w dokumentacji: VAT-R (wersja 16) od 1 lipca 2022 roku – co się zmieniło?
• Pakiet zmian SLIM VAT 3 – co nowego w temacie nowelizacji i co obejmuje?

III. Rozliczanie zaliczek w transakcjach polskich i zagranicznych – praktyczne ujęcie #instrukcje dla podatnika – przygotowanie do Ksef zaliczka w obrocie krajowym – vat 2022
1. Jak odróżnić zaliczkę od innych przedpłat w działalności gospodarczej?
2. Czy każda wpłata jest zaliczką?
3. Jak dokumentować otrzymaną zaliczkę ?
4. Kiedy nie można wystawić faktury zaliczkowej?
5. Kiedy rozliczyć otrzymana zaliczkę ?– obowiązek podatkowy i wyjątki od reguły
6. Elementy kalkulacyjne zaliczki – co wliczać do wartości zaliczki na fakturze?
7. Kiedy i czy wystawić fakturę zaliczkową końcową tzw. podsumowującą?
8. Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej?
9. Zaiczka i dostawa w tym samym miesiącu – problem z rozliczeniem w VAT
10. Faktura zaliczkowa przed otrzymaniem zaliczki – problemy podatnika!
11. Faktura zaliczkowa a mechanizm podzielonej płatności w VAT
12. Korygowanie otrzymanej zaliczki: powód, zasady, terminy
13. ZMIANY VAT 2022 : SLIM VAT 3 – co zmieni nowelizacja VAT w przypadku rozliczania zaliczek?
14. Kody GTU oraz kody transakcyjne a dokumentowanie zaliczek w VAT – jakie zasady?
15. Refaktura – czy można refakturować otrzymaną zaliczkę?
16. Praktyczne przykłady – problemy podatnika VAT
17. KAZUSY, ORZECZNICTWO SĄDOWE, INTERPRETACJE

Zaliczka w obrocie międzynarodowym – VAT 2022
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie a zaliczka
2. Eksport i import towarów – rozliczenie zaliczek
3. Usługi w obrocie międzynarodowym – jak rozliczyć wpłacone i otrzymane zaliczki?
4. Dostawa i nabycie towarów z montażem – czy i jak rozliczyć zaliczki w VAT?
5. Korygowanie zaliczek w handlu zagranicznym – zasady w VAT 2022
6. Praktyczne przykłady – problemy podatnika VAT
7. KAZUSY, ORZECZNICTWO SĄDOWE, INTERPRETACJE

Problematyka i rozliczanie wpłacanych zaliczek
Jak prawidłowo rozliczyć wpłaty tytułem zakupu towarów i usług?
Obowiązujące zasady i praktyka podatnika, wytyczne fiskusa

IV. Jak prawidłowo ustalać kursy walut dla rozliczeń VAT – rozwiązania trudnych przypadków w 2022 r.
1. Zaliczki - w jaki sposób ustalać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych
2. Kursy walut w przypadku WNT – jak je ustalać, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent?
3. Kursy walut w przypadku WDT – według jakiego kursu przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju
4. Kursy walut przy fakturze sprzedaży wystawionej przed terminem
5. Kwota otrzymanej zapłaty – czy trzeba ją przeliczać, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej? Jak przeliczać kwotę w przypadku waluty innej niż euro?
6. Korekta – według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus” i zbiorczą fakturę korygującą

V. Problematyka ewidencjonowania W VAT – pytania i odpowiedzi w tym min.:
Sprawdź czy robisz dobrze!
1. Kod transakcyjny FP stosowany w JPK_VAT – ja wpływa na faktury wystawione do paragonów i kiedy go używać?
2. Zasady ewidencjonowania zaliczek: Czy otrzymane zaliczki wymagają specjalnych oznaczeń w JPK_VAT?
3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jaka stosujemy stawkę VAT w przypadku rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych w VAT ?
4. Jaka stawka na wynajem nieruchomości mieszkalnych samorządom? – nowość MF
5. Jak rozliczyć fakturę wystawioną w dwóch walutach?
6. Faktury zbiorcze – z czym podatnik ma największe problemy i gdzie popełnia błędy?
7. Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktury uproszczonej?
8. Czy istnieje prawo do odliczenia vat kiedy przedsiębiorca rezygnuje z zakupu? – pułapki VAT

VI. Przydatne orzecznictwo sądowe i interpretacje fiskusa aktualne na 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219