Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
470,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9:00 do 15:30

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

WYKŁADOWCA

Marcin Gałka - specjalista w zakresie wdrażania i audytów systemów księgowych i kadrowo-płacowych, wieloletni wykładowca SKWP, praktyk w zakresie rozliczania wynagrodzeń

CEL SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie Programu Płatnik. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby pokazać użytkownikowi wszystkie sposoby
wprowadzania i wczytywania danych do programu oraz tworzenia dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Wyjaśniane są także wszelkie wątpliwości dotyczące
merytoryczne związane z zagadnieniami rozliczeń z ZUS.

ADRESACI SZKOLENIA

  • Użytkownicy, którzy pracują z programem.
  • Osoby, które już pracują na programie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.
  • Pracownicy działów kadrowo-płacowych.

PROGRAM

1. Instalacja programu (bazy Access, SQL).
2. Konfiguracja i tworzenie kopii bezpieczeństwa.
3. Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa.
4. Wydzielanie z bazy gdzie jest wiele podmiotów jednej lub kilku firm.
5. Zakładanie firmy (osoba fizyczna, prawna).
6. Kartoteki ubezpieczonych – zakładanie i aktualizacja.
7. Dokumenty zgłoszeniowe (ZZA, ZUA, ZCNA, ZWUA, ZFA, ZPA, ZWPA, ZAA, ZBA) – ćwiczenia na dokumentach.
8. Dokumenty rozliczeniowe (RCA, RZA, RSA, RPA, DRA) – ćwiczenia na dokumentach
(Ćwiczenia na dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych polegają na zgłaszaniu i rozliczaniu ubezpieczonych począwszy od prostych przypadków poprzez skrajnie skomplikowane).
9. Wysyłka dokumentów do ZUS – metody wysyłki i obowiązki z tym związane.
10. Podpis kwalifikowany.
11. Zarządzenie certyfikatami.
12. Tworzenie korekt.
13. Raporty imienne (RMUA).
14. Wczytywanie z programów kadrowo-płacowych do programu Płatnik.
15. Pytania słuchaczy.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219