Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
320,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 12:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Kompleksowe przedstawienie zasad rozliczania podatku od nieruchomości w oparciu o przepisy prawa i praktyczne przykłady, usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku od nieruchomości, zaktualizowanie wiedzy dotyczącej aktualnego orzecznictwa w zakresie najpopularniejszych problemów w podatku od nieruchomości.

ADRESACI SZKOLENIA

Księgowi, pracownicy działów księgowych firm i organizacji, właściciele biur rachunkowych, biegli rewidenci, przedsiębiorcy, u których nieruchomości stanowią istotny składnik majątku

WYKŁADOWCA

Katarzyna Schmidt - doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w dużej firmie doradczo-audytorskiej, obecnie prowadzi własną kancelarię podatkową. Nagrodzona w XIII Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii Podatki lokalne.

PROGRAM

1. Wstęp:

 • podstawy prawne w podatku od nieruchomości;
 • specyfika podatku od nieruchomości.

2. Przedmiot opodatkowania: grunty, budynki, budowle:

- Grunty

 • wyłączenia z opodatkowania;
 • znaczenie danych z ewidencji gruntów i budynków.

- Pojęcie gruntów „zajętych” na prowadzeniem działalności gospodarczej i „związanych” z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz znaczenie dla opodatkowania – aktualne orzecznictwo.

- Budynki

 • definicja budynku na potrzeby podatku od nieruchomości;
 • znaczenie przepisów Prawa budowlanego.

- Budowle

 • definicja, znaczenie przepisów Prawa budowlanego;
 • obiekty małej architektury.

3. Tymczasowe obiekty budowlane:

 • opodatkowanie urządzeń technicznych umiejscowionych w budynku;
 • klasyfikacja stacji transformatorowych;
 • klasyfikacja zbiorników.

4. Podatnicy

 • właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty;
 • posiadacz zależny;
 • użytkowanie na podstawie służebności, posiadanie wynikające z innego tytułu prawnego.

5. Podstawa opodatkowania

 • źródła informacji o powierzchni gruntów;
 • ustalanie powierzchni użytkowej budynków, wyłączenia, definicja kondygnacji;
 • wartość budowli jako podstawa jej opodatkowania, w tym podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych, budowle, od których nie dokonuje się odpisów; amortyzacyjnych;
 • obiekty amortyzowane łącznie z budynkiem;
 • aktualizacja wartości budowli i jej wpływ na podstawę opodatkowania;
 • wartość określona przez podatnika jako podstawa opodatkowania budowli – warunki zastosowania.

6. Stawki podatku

 • wysokość stawek opodatkowania w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów opodatkowania.

7. Obowiązek podatkowy

 • moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do gruntów, budynków i budowli;
 • powstanie budynku lub budowli a moment powstania obowiązku podatkowego (pojęcie zakończenia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania);
 • ustanie obowiązku podatkowego.

8. Obowiązki podatnika związane z rozliczaniem podatku od nieruchomości

 • terminy płatności podatku, deklaracje, informacje o nieruchomościach.

9. Zwolnienia

 • rodzaje zwolnień w podatku od nieruchomości;
 • zwolnienia dot. infrastruktury kolejowej;
 • zwolnienia dot. zabytków.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219