Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.09.2020
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
280,- zł od osoby
Zapisz się

ORGANIZACJA

godzina rozpoczęcia: 9.00
czas trwania: 6 godzin lekcyjnych

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian przepisów dotyczących rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym od 1 lipca 2020 r. Ponadto, celem kursu jest uaktualnienie wiedzy w szczególności o występującą obecnie praktykę interpretacyjną poszczególnych transakcji  międzynarodowych.

Szkolenie przeznaczone dla

  • głównych księgowych,
  • pozostałych pracowników pionu księgowości odpowiedzialnych w swoich jednostkach za prawidłowość rozliczenia VAT w obrocie międzynarodowym,
  • dyrektorów finansowych/menadżerów odpowiedzialnych za kształt polityki firmy w zakresie transakcji międzynarodowych,
  • pracowników działów sprzedaży/zakupu/logistyki pozostających w bezpośrednim kontakcie z zagranicznymi klientami/dostawcami.

Korzyści ze szkolenia

pozyskanie praktycznej wiedzy co do zmian przepisów dotyczących podatku VAT w obrocie międzynarodowym od 1 lipca 2020 r.
aktualizacja wiedzy o obecną praktykę wynikającą z orzecznictwa i wyjaśnień organów polskich i unijnych
umiejętność rozpoznania okoliczności faktycznych transakcji powodujących ryzyko błędnego rozliczenia w zakresie VAT oraz zastosowania rozwiązania minimalizującego to ryzyko.

Wykładowca

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ok. 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

Program

1.         Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
a)     WDT - istota rzeczy.
b)    Zmiany wynikające z pakietu Quick Fixes. Zaostrzenie warunków formalnych.
c)     Jak dokumentować wywóz i bezpiecznie stosować stawkę 0 %.
d)    Relacja przepisów polskich przepisów o dokumentacji wywozu do przepisów unijnych.
e)     Magazyn konsygnacyjny – nowa procedura typu call-off stock.
f)     Zmiany w zakresie informacji podsumowujących VAT UE.
g)    Wyjaśnienia Komisji Europejskiej do zmian w WDT.

2.         Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
a)     Pojęcie i warunki formalne WNT.
b)    Moment powstania obowiązku podatkowego.
c)     Co zrobić, gdy dostawca rozlicza transakcję inaczej niż polski nabywca?
d)    Odliczanie VAT naliczonego od WNT – najnowsze orzecznictwo.
e)     Korekta WNT.
f)     Prawidłowy kurs waluty.

3.         Eksport towarów
a)     Warunki wystąpienia eksportu towarów.
b)    Eksport bezpośredni i eksport pośredni.
c)     Dokumentacja do stawki 0 %.
d)    Moment powstania obowiązku podatkowego. Znaczenie reguł INCOTERMS.
e)     Zasady rozliczenia stawki 0 % przy eksporcie towarów.
f)     Zaliczki na poczet eksportu towarów.

4.         Import towarów
a)     Miejsce opodatkowania importu towarów.
b)    Podstawa opodatkowania importu towarów.
c)     VAT należny od importu towarów. Duże ułatwienie po zmianach od 1 lipca 2020 r.
d)    Odliczenie VAT naliczonego.
e)     Planowane zmiany w imporcie towarów od 2021 r.

5.         Transakcje łańcuchowe
a)     Jak rozpoznać transakcję łańcuchową?
b)    Przerwanie łańcucha dostaw.
c)     Podmiot odpowiedzialny w transporcie.
d)    Zasady ustalania dostawy ruchowej i nieruchomej.
e)     Kiedy można zastosować stawkę 0 %, a kiedy stawkę krajową?
f)     Zmiany w transakcjach łańcuchowych wynikające z pakietu Quick Fixes.
g)    Transakcje łańcuchowe w nowym pliku JPK VAT.

6.         Import i eksport usług
a)     Definicja importu i eksportu usług.
b)    Obciążenia z zagranicy. Kiedy import usług a kiedy poza VAT?
c)     Miejsce świadczenia usługi.
d)    Moment powstania obowiązku podatkowego oraz odliczenie VAT
e)     Refakturowanie usług zagranicę i z zagranicy.
f)     Prawidłowy kurs waluty.
g)    Zasady prezentacji w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219