Miasto:
Gniezno
Miejsce:
ul. Podkomorska 8
62-200 Gniezno
Termin rozpoczęcia:
03.03.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
wt/czw
Opłata:
560,- zł od osoby

CEL:

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów.

PROGRAM:

I. Informacje ogólne:

 1. Podstawy prawne.
 2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR.
 3. Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR.

II. Zapisy dokonywane w KPiR.

 1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR, w tym dla podatników podatku VAT.
 2. Ewidencja przychodów.
 3. Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów.
 4. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu.

III. Rozliczenia podatkowe w ciągu roku dla prowadzących KPiR.

 1. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy na podstawie dokonanych zapisów w KPiR.
 2. Rozliczenia w podatku VAT.

IV. Zamknięcia roku.

 1. Inwentaryzacja – spis z natury.
 2. Zamknięcia KPiR i ustalenie dochodu za rok podatkowy.
 3. Przechowywanie dokumentów i księgi.

ORGANIZACJA:

Kurs jest organizowany w dwóch trybach - do wyboru przez uczestnika:

 • zajęcia w soboty i niedziele, w godz. od 8.00 do 13.00 (przez okolo 2 tygodnie) lub
 • zajęcia dwa dni w tygodniu /poniedziałek i środa lub wtorek i czwartek/ w godz. od 16.30 do 19.45 (przez około 3 tygodnie).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończeniu kursu Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219