Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz (8:00 - 13:00)
Opłata:
1200,- zł od osoby

CEL

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas kursu słuchacz nabędzie umiejętności klasyfikowania operacji gospodarczych w odpowiednich kolumnach księgi oraz rozliczania na jej podstawie podatku dochodowego. Dowie się, jakie dodatkowe rejestry jest zobowiązany prowadzić podmiot gospodarczy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kurs jest przeznaczony w szczególności dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie KPiR, prowadzących biuro rachunkowe rozliczające podatników na KPiR oraz pracowników biur rachunkowych, a także dla wszystkich chętnych chcących poznać tajniki podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

PROGRAM

I. Informacje ogólne:

 1. Podstawy prawne.
 2. Podmioty zobowiązane do prowadzenia KPiR.
 3. Obowiązki ciążące na podmiotach prowadzących KPiR.

II. Zapisy dokonywane w KPiR – omówienie zasad funkcjonowania KPiR:

 1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w KPiR, w tym dla podatników podatku VAT.
 2. Terminy zapisów w KPiR.
 3. Ewidencja przychodów (omówienie kolumn nr 7, 8 i 9 KPiR).
 4. Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów (omówienie kolumn nr 10 i 11 KPiR).
 5. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu (omówienie kolumn nr 12, 13 i 14 KPiR).

III. Rozliczenia podatkowe w ciągu roku dla prowadzących KPiR:

 1. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy na podstawie dokonanych zapisów w KPiR.
 2. Rozliczenia w podatku VAT.

IV. Zamknięcie roku w KPiR:

 1. Inwentaryzacja – spis z natury.
 2. Zamknięcia KPiR i ustalenie dochodu za rok podatkowy.
 3. Przechowywanie dokumentów i księgi.

V. Dodatkowe rejestry związane z prowadzeniem KPiR:

 1. Ewidencja środków trwałych i WNiP.
 2. Ewidencja sprzedaży.
 3. Ewidencji kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
 4. Ewidencja przebiegu pojazdu.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219