Miasto:
Gniezno
Miejsce:
ul. Podkomorska 8
62-200 Gniezno
Termin rozpoczęcia:
25.01.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
380,- zł od osoby
320,- zł Cena dla członków

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

DODATKOWE INFORMACJE

  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,

 

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 16 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

1. Składka zdrowotna 2022 – różnice i praktyczne wyliczenia dla podatku liniowego, skali, ryczałtu i karty podatkowej.
2. Czy możliwa jest legalna optymalizacja obciążeń podatkowo-składkowych?
3. Kwota wolna od podatku PIT i tzw. „ulga dla klasy średniej” na przykładach
4. Ulga dla pracujących emerytów / PIT „zerowy” dla rodzin wielodzietnych
5. Zmiany w ryczałcie z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.
6. Wprowadzenie ulgi w PIT dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót.
7. Wirtualny przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia („szara strefa”)
8. Płatność w gotówce od konsumenta od 2023 r. – konieczność rozpoznania przychodu.
9. Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych do 8000 zł w 2023 r.
10. Prywatny wykup z leasingu – skutki podatkowe.
11. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.
12. Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
13. Wyłączenia amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych od 2023 r.
14. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej 2022 r.
15. Zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej.
16. Ujednolicenie płatności składek i podatków.
17. Nowe ulgi podatkowe w PIT i CIT;
• Ulga B+R rozliczana w trakcie roku oraz jej rozszerzenie
• Istotne zmiany w IP-BOX
• Ulga na innowacyjnych pracowników
• Ulga na robotyzację (zakup np. urządzeń – 150 % wydatku w kosztach)
• Ulga na ekspansję (np. udział w targach, wydatki promocyjne)
• Ulga na zakup udziałów spółek zagranicznych.
• Ulga na zakup zabytkowego obiektu.
• Ulga na zakup terminali płatniczych.
• Ulga na prototyp (dodatkowe odliczenie kosztów produkcji próbnej)
• Ulga na kulturę, sport, szkolnictwo
18. Zmiany w Estońskim CIT od 2022 r.
19. Podatek przychodowy – zupełna nowość czyli „podatek od dużych korporacji”
20. Ukryta dywidenda w CIT 2023 : nowe wyłączenia z kosztów podatkowych.
21. Koszty finansowania dłużnego po zmianach.
22. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych/PKPiR w postaci elektronicznej oraz ich udostępnianie.
23. Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2022 r.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

close