Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
15.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
320,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

 

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 16 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

PROGRAM

1. Składka zdrowotna 2022 – różnice i praktyczne wyliczenia dla podatku liniowego, skali, ryczałtu i karty podatkowej.
2. Kwota wolna od podatku PIT i tzw. „ulga dla klasy średniej”
3. Zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.
4. Zmiany w ryczałcie z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.
5. Wprowadzenie ulgi w PIT dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót.
6. Wirtualny przychód z tytułu nielegalnego zatrudnienia.
7. Płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego – konieczność rozpoznania przychodu.
8. Wprowadzenie ulgi dla podatników PIT wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.
9. Poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w firmie, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności.
10. Zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy.
11. Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
12. Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych.
13. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej 2022 r.
14. Zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej.
15. Ujednolicenie płatności składek i podatków.
16. Zmiany w rezydencji podatkowej – jaki podatek zapłacą zagraniczne spółki zarządzane z Polski ?
17. Nowe ulgi podatkowe;
• Ulga B+R rozliczana w trakcie roku oraz jej rozszerzenie
• Istotne zmiany w IP-BOX
• Ulga na innowacyjnych pracowników
• Ulga na robotyzację (zakup np. urządzeń – 150 % wydatku w kosztach)
• Ulga na ekspansję (np. udział w targach, wydatki promocyjne)
• Ulga na zakup udziałów spółek zagranicznych.
• Ulga na zakup zabytkowego obiektu.
• Ulga na zakup terminali płatniczych.
• Ulga na prototyp (dodatkowe odliczenie kosztów produkcji próbnej)
18. Zmiany w Estońskim CIT od 2022 r.
19. Podatek przychodowy – zupełna nowość czyli „podatek od dużych korporacji”
20. Podatek od przerzuconych dochodów (wydatków na rzecz podmiotów powiązanych).
21. Nowe kategorie zysków kapitałowych.
22. Koszty finansowania dłużnego po zmianach.
23. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych/PKPiR w postaci elektronicznej oraz ich udostępnianie.
24. Ceny transferowe 2022 – zmiany.
25. Rewolucja w podatku u źródła (WHT) 2022 r.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219