Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.02.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP S.A. O/Konin  61 1020 2746 0000 3102 0236 1590
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych firm. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził szkolenia m. in. dla pracowników organów podatkowych i innych pracowników jednostek sektora finansów publicznych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat zmian podatkowych wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. Celem szkolenia jest również umożliwienie uczestnikom odpowiedzi na powstające pytania o optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej w 2022 r.

Szkolenie obejmuje najnowsze wyjaśnienia problematycznych kwestii związanych z poborem zaliczki od wynagrodzeń za pracę, umowę zlecenie, z emerytur i rent, jak również związanych z naliczaniem składki zdrowotnej.

Szkolenie dedykowane jest głównym księgowym oraz pozostałym pracownikom pionu księgowości, zarówno pracujących w firmach, jak pracującym w biurach rachunkowych. Ponadto, szkolenie dedykowane jest dyrektorom finansowym i menadżerom odpowiedzialnym za zgodność z przepisami podatkowymi rozliczeń prowadzonej firmy/jednostki.

PROGRAM

1. Wyższa kwota wolna od podatku. Wyższy próg skali podatkowej.

2. Obliczanie zaliczki na podatek. Ulga dla klasy średniej.
a) Istota ulgi.
b) Kto jest uprawniony do ulgi?
c) Które przychody wlicza się do ulgi?
d) Ulga + kwota wolna od podatku.
e) Ulga + zwolnienia z PIT.
f) Ulga a zaliczki na PIT. Obowiązki pracodawców w trakcie roku.
g) Problemy z PIT-2.
h) Przedsiębiorcy – jak skorzystać z ulgi?
i) Nowe rozporządzenie z 7.01.2022 r. w sprawie poboru zaliczek od wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia, emerytur i rent.
j) Wspólne rozliczenie małżonków a ulga dla klasy średniej.
k) Wątpliwości praktyczne (przekroczenie progu przychodów, dwie pensje w miesiącu, premie, praca/działalność gospodarcza + emerytura, itp.).
l) Samochód służbowy do celów prywatnych. Modyfikacja kwot przychodu.

3. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej.
a) Składka zdrowotna dla pracowników.
b) Zwolnienia z PIT do 85.528 zł a składka zdrowotna.
c) Działalność gospodarcza na zasadach ogólnych.
d) Opodatkowanie podatkiem liniowym.
e) Składka zdrowotna a ryczałt.
f) Jednoosobowa spółka z o.o.
g) Wspólnicy spółek komandytowych.
h) Osoby współpracujące.
i) Członek zarządu, prokurent – zasady naliczania składki zdrowotnej.
j) Kilka działalności gospodarczych a składka zdrowotna.
k) Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej.

4. Nowe zwolnienia i odliczenia w PIT.
a) Zwolnienie dla rodzin 4+.
b) Zwolnienie dla emerytów i rencistów.
c) Zwolnienie dla osób powracających do Polski.
d) Zwolnienie dla odszkodowań i zadośćuczynień.
e) Zwolnienie dla odsetek od świadczeń wolnych od podatku.
f) Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych.
g) Wspólne rozliczenie małżonków.
h) Odliczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci.

5. Zmiany w opodatkowaniu działalności gospodarczej.
a) Wykup samochodu z leasingu.
b) Opodatkowanie dochodów z najmu uzyskiwanych poza działalnością gospodarczą.
c) Amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
d) Biała lista VAT – niższy limit płatności.
e) Transakcje z konsumentami płacącymi gotówką. Ryzyko dopisania przychodu.
f) Skutki podatkowe i zusowskie zatrudnienia bez umowy lub nieujawniania części wynagrodzenia za pracę.
g) Amortyzacja budynków i lokali mieszkalnych.
h) Minimalny podatek CIT.
i) Estoński CIT – korzystne zmiany.
j) Ukryta dywidenda (od 1 stycznia 2023 r.).
k) Zmiany w podatku u źródła.
l) Zmiany w opodatkowaniu dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i kartą podatkową
m) Obowiązek przesyłania JPK ksiąg rachunkowych/PKPiR i ewidencji ŚT (od 1 stycznia 2023 r.).

6. Czym zrekompensować podwyżkę podatków – ulgi podatkowe w Polskim Ładzie.
a) Rozszerzenie ulgi B+R.
b) Połączenie ulgi B+R i IP BOX.
c) Ulga na ekspansję na rynku.
d) Ulga na sport, kulturę i szkolnictwo wyższe.
e) Ulga na terminale płatnicze.
f) Ulga na inwestycje giełdowe (PIT).
g) Ulga na zabytki (PIT).
h) Ulga na przejęcie spółki (CIT).
i) Ulga na wejście na giełdę (CIT).
j) Ulga na koszty produkcji nowego produktu.
k) Ulga na robotyzację.
l) Zwolnienie dla dochodu ze sprzedaży ruchomego zabytku.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

close