Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
17:00
Typ:
Kurs
Tryb:
środy
Opłata:
840,- zł od osoby

CEL:

Zapoznanie się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w oparciu o komputerowe systemy finansowo-księgowe na przykładzie programów Symfonia i Optima. Słuchacze w trakcie kursu zdobywają kompleksowe umiejętności w zakresie obsługi systemów finansowo - księgowych począwszy od budowy planu kont aż do gotowych zestawień i sprawozdań. Kurs pozwala również na usprawnienie pracy dzięki praktycznemu wykorzystaniu wszystkich możliwości programów poznanych w trakcie zajęć.
Kurs szczególnie polecany dla osób, które ukończyły lub są w trakcie kursu przygotowującego do zawodu księgowego. Wymagana jest znajomość podstaw rachunkowości. W trakcie kursu uczestnicy mogą liczyć na indywidualne konsultacje pozwalające rozwiązać problemy pojawiające się podczas codziennej pracy na systemach Optima i Symfonia.

PROGRAM:

I. Obsługa i możliwości systemów finansowo-księgowych.
1. Tworzenie schematów księgowych dla rejestrów VAT (zakup/sprzedaż) – OPTIMA
2. Tworzenie wzorców księgowych – SYMFONIA
3. Definiowanie zestawień księgowych (rachunek zysków i strat oraz bilans) – SYMFONIA,OPTIMA
4. Konfiguracja automatycznego księgowania różnic kursowych i kompensat – SYMFONIA,OPTIMA
5. Tworzenie dzienników księgowych – SYMFONIA, OPTIMA
6. Automatyczne pobieranie wyciągów bankowych z systemu bankowości elektronicznej– OPTIMA
7. Wczytywanie dokumentów źródłowych – SYMFONIA, OPTIMA
8. Konfiguracja exportów do Excela – OPTIMA
9. Definiowanie własnych wydruków – OPTIMA
10. Tworzenie deklaracji VAT
11. Obsługa rozrachunków
12. Konfiguracja własnych zestawień księgowych - OPTIMA
II. Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych
1. Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa trwałe.
2. Obrót materiałowy i towarowy.
3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
4. Aktywa trwałe.
5. Produkty pracy.
6. Ustalenie wyniku finansowego.
7. Sprawozdania finansowe.

W trakcie kursu uczestnicy nabywają umiejętności księgowania następujących dokumentów:
1. PK
2. Faktura zakupowa (koszty, zakup towarów)
3. Faktura sprzedaży
4. Dokumenty magazynowe (WZ, PZ)
5. Raport Kasowy
6. Wyciąg bankowy (PLN i walutowe)
7. Różnice kursowe
8. Kompensaty
9. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT)
10. Faktura wewnętrzna dla dokumentu WNT
11. Import usług
12. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT)

ORGANIZACJA:

  • Zajęcia odbywają się w środy w godz. od 17:00 do 20:20.
  • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
  • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
  • Uczestnicy mają możliwość rozmowy z wykładowcą on line i na czacie.
  • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do praktycznego prowadzenia księgowości w oparciu o komputerowe systemy finansowo-księgowe(Symfonia, Optima).
Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219