Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9:00 do 14:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

WYKŁADOWCA

dr Dorota Anna Mikulska - ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Program

1. Podstawy formalnoprawne działalności fundacji i stowarzyszeń

2. Specyfika funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń

3. Zakres rachunkowości fundacji/stowarzyszenia

4. Dokumentacja polityki rachunkowości fundacji/stowarzyszenia

5. Wybrane zasady rachunkowości fundacji i stowarzyszeń

6. Obowiązki sprawozdawcze fundacji i stowarzyszeń, w tym sporządzenie przykładowej deklaracji CIT8

7. Odpowiedzialność za rachunkowość fundacji i stowarzyszeń

8. Pytania i odpowiedzi

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219