Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin  61 1020 2746 0000 3102 0236 1590

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej, czyli tzw. e-Faktury. Szkolenie jest prowadzone w oparciu o finalne brzmienie ustawy nowelizującej po jej uchwaleniu przez parlament.

Szkolenie podzielone jest na dwie części. Podczas pierwszej części omówione zostaną zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Ta część jest wzbogacona o praktyczne wskazówki płynące z wyjaśnień i webinariów Ministerstwa Finansów oraz o przedstawienie na żywo sposobu nadawania uprawnień i generowanie tokenów uwierzytelniających przez Aplikację Klienta udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

W drugiej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo ostateczna wersja schemy FA(2). Podczas omawiania schemy uczestniczy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych.  Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego na rzecz polskich oraz zagranicznych podatników. Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Prowadzi szkolenia m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

PROGRAM

Część I. Obieg e-Faktur.

 1. Kto jest objęty obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF?
 2. Podatnicy wyłączeni z obowiązku wystawiania faktur w KSeF.
 3. Kto jest objęty obowiązkiem odbierania faktur przez KSeF?
 4. Faktur od firm zagranicznych i dla firm zagranicznych.
 5. Faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 6. Ostateczne daty wejścia w życie KSeF. Vatowcy i nievatowcy. Sprzedaż i zakupy.
 7. Szczególne typy faktur a KSeF (noty korygujące, duplikaty, faktury z kasy fiskalnej, bilety uznane za faktury, faktury VAT RR).
 8. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
 9. Wizualizacja e-Faktury.
 10. Kod QR na fakturze. Kiedy nie trzeba umieszczać kodu QR na wizualizacji?
 11. Dlaczego faktury zakupowe przysporzą dużo więcej pracy?
 12. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
 13. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
 14. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
 15. Token autoryzacyjny.
 16. KSeF w biurach rachunkowych.
 17. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (odziały, odbiorcy, centralizacja VAT).
 18. Samofakturowania a KSeF.
 19. Data wystawienia e-Faktury i praktyczne skutki z tym związane.
 20. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
 21. Data otrzymania e-Faktury.
 22. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
 23. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
 24. Nowe wymogi przy wykonywaniu przelewów bankowych.
 25. Zmiany w przelewach MPP.
 26. Kary pieniężne za błędy w KSeF.

Część II. Omówienie wzoru e-Faktury?

 1. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
 2. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
 3. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
 4. Dane sprzedawcy, nabywcy.
 5. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
 6. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
 7. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
 8. Oznaczenie dotyczące płatności.
 9. Wymogi dla faktur korygujących.
 • Sposoby korygowania wierszy.
 • Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
 • Korekta błędnych danych nabywcy.
 • Zbiorcze faktury korygujące.
 1. Faktury zaliczkowe.
 • Zmiany w fakturach zaliczkowych od 1 września 2023 r.
 • Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
 • Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
 • Faktura rozliczeniowa.
 • Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219