Miasto:
Gniezno
Miejsce:
ul. Podkomorska 8
62-200 Gniezno
Termin rozpoczęcia:
29.02.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1290,- zł od osoby

CEL:

Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Szeroki zakres materiału ma na celu przedstawienie wszystkich zagrożeń, a także wielu możliwości w zakresie optymalizacji podatkowej osób prawnych, a także dochodów osób fizycznych wynikających z ustaw o podatkach dochodowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady opodatkowania międzynarodowego oraz odkryte zostaną tajniki optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zasad wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ramach kursu przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne (wprowadzenie) oraz znaczna liczba ćwiczeń prowadzonych w formie warsztatowej. Kurs kierowany jest zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowiskach związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, ale także dla osób z doświadczeniem, które pragnęłyby odświeżyć swą wiedzę, w szczególności w związku ze zmianami, które weszły w życie w ostatnim okresie.

PROGRAM:

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  podmiot podatku; przedmiot podatku; zwolnienia przedmiotowe; koszty uzyskania przychodów; szczególne zasady ustalania dochodu; podstawa opodatkowania; pobór podatku; obowiazki informacyjne płatników i podatników; zryczałtowane formy opodatkowania; podatkowa książka przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych:
  wprowadzenie; podmiot i przedmiot opodatkowania; przychody podatkowe; koszty uzyskania przychodów; różnice kursowe; środki trwałe w firmie; zwolnienia przedmiotowe w tym opodatkowanie fundacji i innych organizacji działających w sferze pożytku publicznego; opodatkowanie leasingu; podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu; opodatkowanie dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych; opodatkowanie podmiotów zagranicznych uzyskujących dochody na terytorium Polski; pobór podatku w tym zryczałtowanego podatku od niektórych dochodów; transakcje między podmiotami powiązanymi.
 3. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych:
  umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; zasady unikania podwójnego opodatkowania; opodatkowanie na gruncie międzynarodowym dochodów poszczególnych źródeł.

ORGANIZACJA:

Zajęcia w soboty i niedziele, w godz. od 8.00 do 14.00 (przez około 1 miesiąc).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Kurs kończy się egzaminem.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do pracy na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w podatkach dochodowych.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219