Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
01.10.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Kurs
Tryb:
pt/sob/niedz
Opłata:
1290,- zł od osoby
Zapisz się

CEL:

Kurs ma na celu przygotowanie do samodzielnego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Szeroki zakres materiału ma na celu przedstawienie wszystkich zagrożeń, a także wielu możliwości w zakresie optymalizacji podatkowej osób prawnych, a także dochodów osób fizycznych wynikających z ustaw o podatkach dochodowych. Dodatkowo uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady opodatkowania międzynarodowego oraz odkryte zostaną tajniki optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zasad wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ramach kursu przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne (wprowadzenie) oraz znaczna liczba ćwiczeń prowadzonych w formie warsztatowej. Kurs kierowany jest zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają pracę na stanowiskach związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, ale także dla osób z doświadczeniem, które pragnęłyby odświeżyć swą wiedzę, w szczególności w związku ze zmianami, które weszły w życie w ostatnim okresie.

PROGRAM:

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  podmiot podatku; przedmiot podatku; zwolnienia przedmiotowe; koszty uzyskania przychodów; szczególne zasady ustalania dochodu; podstawa opodatkowania; pobór podatku; obowiazki informacyjne płatników i podatników; zryczałtowane formy opodatkowania; podatkowa książka przychodów i rozchodów - zasady prowadzenia.
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych:
  wprowadzenie; podmiot i przedmiot opodatkowania; przychody podatkowe; koszty uzyskania przychodów; różnice kursowe; środki trwałe w firmie; zwolnienia przedmiotowe w tym opodatkowanie fundacji i innych organizacji działających w sferze pożytku publicznego; opodatkowanie leasingu; podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu; opodatkowanie dywidend i innych udziałów w zyskach osób prawnych; opodatkowanie podmiotów zagranicznych uzyskujących dochody na terytorium Polski; pobór podatku w tym zryczałtowanego podatku od niektórych dochodów; transakcje między podmiotami powiązanymi.
 3. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych:
  umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; zasady unikania podwójnego opodatkowania; opodatkowanie na gruncie międzynarodowym dochodów poszczególnych źródeł.

ORGANIZACJA:

 • Kurs jest organizowany w trybie: zajęcia we wtorki i czwartki (od 16.30 do 19.45) lub soboty i niedziele (od 8.00 do 13.00) lub piątki do (od 16.30 do 19.45) i soboty i niedziele (od 8.00 do 13.00)
 • Zajęcia dydaktyczne będą się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Kurs będzie prowadzony za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting i innych.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie.
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej.
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie egzaminu na koniec kursu.Kurs kończy się egzaminem.
  Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do pracy na stanowisku specjalista ds. rozliczeń w podatkach dochodowych.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219