Miasto:
Gniezno
Miejsce:
ul. Podkomorska 8
62-200 Gniezno
Termin rozpoczęcia:
22.02.2020
Typ:
Kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1290,- zł od osoby

CEL:

Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania)zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem prawidłowego i samodzielnego rozliczania transakcji w firmie.

Zajęcia prowadzone są głównie metodą warsztatową (ćwiczenia, testy i zadania), budująca umiejętności szybkiej analizy problemu i skutecznego rozwiązywania trudnych kwestii, jakie pojawiają się w podatku VAT. Kurs daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT.

PROGRAM:

I. Charakterystyka podatku VAT - polskie ustawodawstwo a VI dyrektywa.

 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej.
 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania - dostawa towarów i świadczenie usług.
 3. Czynności wyłączone z opodatkowania, zwolnienia w VAT.
 4. Reprezentacja i reklama oraz informacja handlowa.
 5. Podatnicy VAT - z kim handlujemy, jak stać się podatnikiem VAT i jak z niego zrezygnować?

II. Rozliczanie VAT naliczonego i należnego.

 1. Obowiązek podatkowy oraz podstawa opodatkowania – zasady opodatkowania sprzedaży, terminy, stawki transakcji preferencyjne i podstawowe, kalkulacja ceny itp.
 2. Podatek naliczony - korzyści z dokonywania zakupów: prawa i obowiązki podatnika.
 3. Zwroty, nadpłaty, zaległości w VAT - kiedy przelewa urząd skarbowy a kiedy płaci firma?
 4. Samochód w działalności gospodarczej - jak kupić i użytkować żeby zyskać.
 5. Czynności zrównane ze sprzedażą: darowizny, nieodpłatne przekazania, usługi obce itp.

III. Rejestracja, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT.

 1. Rejestracja w urzędzie skarbowym - analiza i wypełnianie dokumentów (NIP, VAT-R itp.).
 2. Faktury VAT, korekty, duplikaty, faktury pro forma, refaktury, deklaracje, ewidencje itp. Jak poprawnie wypełniać i które stosować.
 3. Korespondencja z organami skarbowymi - pisma kierowane do urzędów skarbowych i sądów.

IV. Handel zagraniczny bez tajemnic - klasyfikacja czynności, szczegółowe zasady rozliczania i dokumentowania z praktycznymi ćwiczeniami.

 1. Eksport i import towarów.
 2. Handel wewnątrzwspólnotowy - handel z Unią Europejską.
 3. Usługi zagraniczne - zakup i sprzedaż.

ORGANIZACJA:

Zajęcia w soboty i niedziele, w godz. od 8.00 do 14.00 (przez około 1 miesiąc).

DODATKOWE INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe,
 • gorące napoje - kawa, herbata, itp.

Kurs kończy się egzaminem.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do pracy na stanowisku specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219