Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 15:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP S.A. O/Konin 61 1020 2746 0000 3102 0236 1590

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej podatku VAT.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę na temat  podatku VAT, w tym dla księgowych, pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców, pracowników działów finansowo-księgowych.

WYKŁADOWCA

Marcin Górski - Adwokat, Doradca Podatkowy.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytety Warszawskiego oraz Aplikacją Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na Doradcę Podatkowego.  Pracował w międzynarodowych oraz krajowych firmach doradczych.  Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doświadczony wykładowca.

PROGRAM

 1. Zakres podmiotowy.
 • Definicja dostawy towar oraz wykonania usługi.
 • Nieodpłatna dostawa towaru/nieodpłatne wykonanie usługi.
 • WDT, WNT, eksport, import, SOTI, WSTO,
 • Transakcje łańcuchowe/trójstronne.
 • Refakturowanie usług.
 1. Obowiązek podatkowy.
 • Obowiązek podatkowy w dacie dostawy towaru/wykonania usługi.
 • Dostawy ciągłe/usługi ciągłe.
 • Obowiązek podatkowy w dacie wystawienia faktury.
 • Szczególny moment rozpoznania obowiązku podatkowego dla WDT/WNT.
 1. Podstawa opodatkowania.
 • Definicja.
 • Kwoty zmniejszające oraz zwiększające podstawę opodatkowania.
 • Korekta podstawy opodatkowania.
 • Znaczenie uzgodnienia oraz spełnienia warunków uzgodnienia.
 1. Stawki oraz zwolnienia.
 • Stawka podstawowa.
 • Stawki perfekcyjne.
 • Zwolnienia przedmiotowe a zwolnienie podmiotowe.
 • Dokumentacja dla potrzeb stawki 0% przy WDT oraz przy eksporcie.
 1. Odliczenie podatku naliczonego oraz zwrot różnicy podatku.
 • Zasada podstawowa.
 • Odliczenie za pomocą proporcji oraz preproporcji.
 • Moment odliczenia podatku naliczonego.
 • Wyłączenia odliczenia podatku naliczonego.
 • Warunki oraz terminy zwrotu.
 1. Faktura VAT.
 • Elementy faktury.
 • Rodzaje faktur.
 • Moment wystawienia faktury.
 • Podstawowe informacje na temat faktury ustrukturyzowanej.
Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219