Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie całodzienne
Opłata:
400,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: od 09:00 do 16:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto: PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat rozliczania transakcji zagranicznych, zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i z krajami trzecimi w zakresie transakcji B2B. Szkolenie będzie zawierało liczne przykłady z praktyki gospodarczej. Celem szkolenia jest również zwrócenie uwagi na wątpliwości oraz często popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych.
Program szkolenia uwzględnia także zmiany w omawianej tematyce wprowadzone w ramach pakietu SLIM VAT 3.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych, właścicieli firm, specjalistów podatkowych, w szczególności w zakresie rozliczeń transakcji międzynarodowych na gruncie podatku VAT, osób chcących poznać podstawy i bardziej złożone zagadnienia związane z problematyką podatku VAT w obrocie międzynarodowym i innych osób mających do czynienia z rozliczaniem podatku VAT.

WYKŁADOWCA

Łukasz Nitschke - doradca podatkowy, Prezes Zarządu i Partner w spółce doradztwa podatkowego, główny księgowy.

W swojej praktyce zawodowej pomaga zarówno podmiotom krajowym, jak również międzynarodowym grupom kapitałowym. Jest prelegentem podczas konferencji i seminariów o tematyce podatkowej. Prowadzi wykłady i szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT i CIT. Jest autorem publikacji o tematyce podatkowej.

PROGRAM

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

 • Definicja, warunki.
 • WDT transakcyjne oraz nietransakcyjne (wywóz własnego towaru).
 • WDT a nieodpłatne przekazanie towaru (np. w ramach darowizn, próbek, prezentów).
 • WDT a reklamacje, wymiany towarów na niewadliwy, naprawy.
 • Wyłączenia dla WDT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w WDT.
 • INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Podstawa opodatkowania – m.in. czy fakturę zwiększać o koszty transportu.
 • Problematyka zaliczek – czy należy fakturować, czy wpływają na rozliczenie.
 • Wymogi stosowania stawki 0%.
 • Dokumentowanie WDT wg polskich oraz unijnych przepisów podatkowych.
 • Otrzymanie dokumentów potwierdzających wywóz po terminie a rozliczenie VAT w deklaracji.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.
 • Stosowanie właściwych kursów walutowych.
 • Czy dostawa towaru z montażem stanowi WDT – jak należy ją rozliczyć?
 • Termin wystawienia faktury oraz co w przypadku wystawienia faktury po terminie?

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

 • Definicja, warunki.
 • WNT transakcyjne oraz nietransakcyjne (przywóz własnego towaru).
 • WNT a nieodpłatne otrzymanie towaru (np. w ramach darowizn, próbek).
 • Wyłączenia dla WNT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w WNT.
 • INCOTERMS a moment powstania obowiązku podatkowego.
 • WNT a prawo do odliczenia – czy zawsze przysługuje, kiedy nie.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Problematyka zaliczek – czy wpływają na rozliczenie.
 • Warunki stosowania stawki 0%.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.
 • Stosowanie właściwych kursów walutowych.
 • Czy dostawa towaru z montażem stanowi WNT – jak należy ją rozliczyć?
 • Nieotrzymanie faktury a rozliczenie WNT – czy należy rozliczyć VAT należny i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego.

3.Eksport towarów

 • Definicja.
 • Eksport pośredni oraz bezpośredni.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Warunki i dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0%.
 • Faktury i ich korekty.
 • Właściwy kurs walutowy.
 • Termin rozliczenia.
 • Rozliczanie zaliczek eksportowych.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.
 • Jak rozróżnić WDT oraz eksport towarów (przykładowo czy możemy mieć do czynienia z WDT kiedy kontrahent ma siedzibę poza UE).

4. Import towarów

 • Pojęcie importu.
 • Miejsce opodatkowania.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Prawo do odliczenia (czy w imporcie faktura jest podstawą odliczenia podatku naliczonego?).

5. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona (WTT)

 • Jaki jest cel jej stosowania, jakie daje korzyści.
 • Definicja oraz warunki stosowania.
 • Na co należy zwrócić uwagę.
 • Rozliczanie transakcji w deklaracji (JPK) oraz informacji podsumowującej poszczególnie gdy jesteśmy: pierwszy, drugim lub trzecim podmiotem w łańcuchu.
 • Jakie elementy powinna zawierać faktura.

6. Transakcje łańcuchowe

 • Podstawowe zasady.
 • W jaki sposób zidentyfikować, że bierzemy udział w łańcuchu dostaw?
 • „Test na łańcuch dostaw” czyli co sprawdzić, aby ustalić czy mamy do czynienia z transakcją łańcuchową.
 • Dostawa ruchoma oraz nieruchoma oraz konsekwencje opodatkowania.
 • Obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej.
 • Czy możemy mieć obowiązek rejestracji i rozliczenia VAT w innym kraju w związku z dokonywanymi transakcjami łańcuchowymi? Jak to zweryfikować?
 • Komu przypisać transport?

7. Import oraz eksport usług

 • Miejsce opodatkowania.
 • Obowiązek podatkowy.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Korekty „in plus” oraz „in minus”.

Zagadnienia zostaną omówione na przykładach praktycznych.

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480
tel. +48 452040111

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219