Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
200,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 13:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

WYKŁADOWCA

Michał Szuszczyński – radca prawny. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jego zainteresowania zawodowe związane są szczególnie z czasem pracy, relacjami pracodawców ze związkami zawodowymi oraz zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (w tym w ramach zwolnień grupowych). Reprezentuje Klientów przed sądami pracy wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Ekspert w dziedzinie prawa pracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”, zrzeszonego w Konfederacji Pracodawców Lewiatan oraz członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Na co dzień wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Szuszczyński Kamińska w Poznaniu

OPIS SZKOLENIA

W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące czasu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Poruszone zostaną kwestie związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, budową rozkładów czasu pracy, a także praktycznym zastosowaniem i „pułapkami” związanymi z występującymi w kodeksie pracy pojęciami takimi jak: doba, tydzień, okres rozliczeniowy, dzień wolny od pracy, pracownicy zarządzający zakładem pracy, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, praca zmianowa itp. Podczas szkolenia wyjaśnione zostanie także, kiedy pracodawca może zlecać pracownikom pracę nadliczbową, czy pracownik może odmówić jej wykonywania, a także w jaki sposób należy prawidłowo rekompensować tę pracę (wynagrodzenie, dodatki, czas wolny). Omówiona zostanie także kwestia wykonywania pracy w dni harmonogramowo wolne od pracy

PROGRAM

1. Podstawowe pojęcia związane z rozliczaniem czasu pracy (doba, tydzień, praca zmianowa, okres rozliczeniowy itp.)

2. Omówienie wybranych systemów czasu pracy (podstawowy, równoważny zadaniowy)

3. Elastyczne formy czasu pracy („ruchoma” doba pracownicza, wydłużony okres rozliczeniowy)

4. Praca w godzinach nadliczbowych:

a) kiedy mamy do czynienia z nadgodzinami (dobowymi, średniotygodniowymi)
b) błędy popełniane przez pracodawców w zakresie rozliczania czasu pracy w nadgodzinach czasem wolnym
c) harmonogramy czasu pracy – czy i w jakim trybie mogę być zmieniane w trakcie trwania okresu, na jaki zostały ułożone
d) pracownicy zarządzający zakładem pracy a kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych – rozróżnienie pojęć oraz zasady rozliczania czasu pracy w nadgodzinach
e) ewidencja czasu pracy a system „odbijania” kart w zakładzie pracy – czy jedno może zastępować drugie
f) czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych a dzień wolny w zamian za pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy
g) limity pracy w nadgodzinach (dobowe, tygodniowe, roczne)
h) praca w nadgodzinach a praca ponadwymiarowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
i) czy dla wykonywania pracy w nadgodzinach konieczne jest zawsze polecenie przełożonego
j) sposoby zabezpieczenia pracodawcy przed „samowolnymi” nadgodzinami pracowników.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219