Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.05.2020
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
240,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 - 15.00
wykładowca: Marcin Gałka

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
 • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
 • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto min. 3 dni przed jego rozpoczęciem:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Po dokonaniu opłaty na powyższe konto przed szkoleniem prześlemy link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA
część I 9.00 - 10.30 [w tym od 9.00 -9.30 ustalenia techniczne]
część II 11.00 - 12.00
część III 12.30 - 13.15
część IV 13.30 - 15.00

CEL SZKOLENIA

W czasie spotkania każdy uczestnik sporządzi własny schemat księgowy. Zajęcia obejmują pracę na komputerze z wykorzystaniem aplikacji Comarch OPTIMA. Słuchacze dostaną gotowe zapytania SQL którymi będą mogli wywoływać określone warunki w schemacie księgowym. Zostaną bardzo szczegółowo omówione miejsca gdzie najczęściej popełnia się błędy przy tworzeniu schematów, prowadzący pokaże jak „zabezpieczyć” schemat przed błędnym księgowaniem. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie mógł samodzielnie utworzyć lub zmodyfikować schemat księgowy w taki sposób aby proces księgowania przebiegał szybko i sprawnie. Będzie również możliwość otrzymania schematów stworzonych na zajęciach w postaci pliku XML, który można wczytać bezpośrednio do programu Comarch OPTIMA.

PROGRAM

 1. Modyfikacja bilansu i rachunku zysków i strat (podpinanie kont księgowych)
 2. Konfiguracja firmy umożliwiająca zautomatyzowanie procesów księgowych
 3. Tworzenie własnych zestawień – struktura z podpinaniem kont
 4. Tworzenie schematów księgowych dla zakupów (waluta, PLN, rozliczenia z podmiotami trzecimi, podział 75/25)
 5. Tworzenie schematu sprzedaży z podzielnikiem kosztów, funkcją zaokrąglania kwot i wykorzystaniem warunków
 6. Tworzenie schematów księgowych dla raportów kasowych i wyciągów bankowych (jeden schemat dla PLN i waluta)
 7. Automatyczne wczytywanych i rozliczanie wyciągów bankowych
 8. Tworzenie kręgów kosztów
 9. Tworzenie schematu do amortyzacji Środków trwałych z podziałem na koszty zespoły 4 i 5
 10. Tworzenie schematów powiązanych do księgowania list płac (KUP/NKUP)
 11. Tworzenie księgowań okresowych
 12. Automatyczne przeksięgowania zapłaconych składek ZUS w KUP
 13. Przeksięgowanie kont zespołu  4 i 7 na wynik finansowy
 14. Pytania i odpowiedzi
Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219