Miasto:
Konin
Miejsce:
ul. Spółdzielców 3
62-510 Konin
Termin rozpoczęcia:
08.09.2020
Typ:
Seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
380,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków
Zapisz się

ORGANIZACJA

godzina: 10.00 do 14.00
wykładowca: Anna Kluj - radca prawny
miejsce:

 • Poznań, ul. Ziębicka 18
 • Konin, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1

W ramach szkolenia zapewniamy: 

 • materiały szkoleniowe, 
 • przerwy kawowe, 
 • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, 
 • obiad. 

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PKO BP I Oddz. Poznań nr 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

WYKŁADOWCA

Anna Kluj – radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Od wielu lat współpracuje z kancelarią prawną SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy, świadczącej usługi z zakresu prawa pracy dla przedsiębiorców. Specjalizuje się w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, wspierając pracodawców m.in. przy opracowywaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym regulaminów zfśs. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym dotyczących wypadków przy pracy, rozwiązania umowy o pracę oraz wynagrodzenia za pracę. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym z zakresu pracowniczych planów kapitałowych.

PROGRAM:

 1. Obowiązek tworzenia zfśs.

 2. Rezygnacja z tworzenia zfśs.

 3. Zasady naliczania odpisu na zfśs.

 4. Ustalanie regulaminu zfśs.

 5. Udział przedstawicielstwa pracowników.

 6. Osoby uprawnione do świadczeń z zfśs.

 7. Rodzaje świadczeń finansowanych z zfśs.

 8. Kryteria przyznawania świadczeń z zfśs.

 9. Procedura przyznawania świadczeń z zfśs.

 10. Utworzenie komisji socjalnej na potrzeby zfśs.

 11. Ochrona danych osobowych a zfśs.

 12. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o zfśs.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219