Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.11.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
10:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
200,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 10.00 do 14:00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie wybranych zagadnień związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem w zakładach pracy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wyjaśnione zostaną obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu, w tym m.in.  związane z prawidłowym naliczaniem odpisów na fundusz i prawidłowym wydatkowaniem środków funduszu. Podczas szkolenia szczególną uwagę poświęci się problematyce obowiązku tworzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i jego treści. Przedstawione zostaną również stanowiska judykatury odnoszące się do kwestionowanych przez ZUS praktyk dotyczących funduszu. Nadto skrótowo omówione zostaną dodatkowe socjalno-społeczne formy wsparcia pracowników, tj. świadczenia urlopowe oraz kasy zapomogowo-pożyczkowe.

WYKŁADOWCA

Justyna Grzelak-Grzyb – radca prawny. Specjalizuje się w kwestiach związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. W tym zakresie kompleksowo wspiera Klientów w tworzeniu i wprowadzaniu w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulaminu, jak i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w codziennym funkcjonowaniu zakładu pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym dotyczące zwolnień, relacji ze związkami zawodowymi czy zatrudniania i odpowiedzialności pracowników w branży aptekarskiej. Nadto, reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także w postępowaniach przed mediatorem.

 

PROGRAM

1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
1) tworzenie, rezygnacja i odroczenie obowiązku utworzenia funduszu socjalnego,
2) odpisy i zwiększenia na fundusz socjalny,
3) obowiązki pracodawcy jako administratora funduszu socjalnego,
4) regulamin fundusz socjalnego:
a) procedura przyznawania świadczeń z funduszu socjalnego,
b) osoby uprawnione do świadczeń,
c) rodzaje świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego,
d) kryterium socjalne i zasada powszechnej dostępności,
5) świadczenia z funduszu socjalnego a ZUS,
6) świadczenia z funduszu socjalnego a wybrane kwestie podatkowe;

2. Świadczenie urlopowe:
1) świadczenia urlopowe jako alternatywa dla funduszu socjalnego,
2) zasady wypłacania świadczenia urlopowego;

3. Kasy zapomogowo-pożyczkowe:
1) zasady i cel tworzenia KZP
2) rola pracodawcy w działalności KZP
3) finansowanie KZP

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219