Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.10.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie
Opłata:
320,- zł od osoby

ORGANIZACJA

godzina: 9.00 do 15.00

W ramach szkolenia zapewniamy:
•materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf) – przesłane przed rozpoczęciem szkolenia,
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  • Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
  • Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet ) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

 

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ok. 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat kolejnej porcji uproszczeń w podatku VAT przewidzianych pakietem SLIM VAT 2, które wchodzą w życie od 1 października 2021 r.

Ponadto, celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na zmian VAT od 1 stycznia 2022 r. W tej grupie znajdują się zarówno zmiany już uchwalone, które oczekują na wejście w życie z nowym rokiem, jak i zmiany planowane, w tym przewidziane w tzw. Nowym Ładzie.

Korzyścią ze szkolenia jest to, że nowe regulacje będą przedstawione na przykładach, co ułatwi przyswojenie istoty zmiany. Szkolenie przeznaczone dla głównych księgowych, pracowników pionu księgowości, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, dyrektorów i menadżerów odpowiedzialnych za przestrzeganie przez jednostki przepisów VAT.

PROGRAM

I. Pakiet SLIM VAT 2.

1. Likwidacja szyku rozwartego w transakcjach na odwrotnym obciążeniu.
a) Uchylenie terminu 3 miesięcy na wykazanie podatku przy imporcie usług i WNT.
b) Zmiany warunku dotyczącego otrzymania faktury dokumentującej WNT w ciągu 3 miesięcy.
2. Korekty odwrotnego obciążenia na minus (WNT, importu usług) – jak rozliczać? Nowa regulacja.
3. Import towarów - procedura uproszczona – złagodzenie skutków nierozliczenia podatku we właściwym okresie rozliczeniowym
4. Większy wybór okresu rozliczeniowego, w którym można odliczyć podatek naliczony.
5. Transakcje łańcuchowe – uproszczenia w przypisywaniu transportu do dostawy w łańcuchach kończących się poza UE.
6. Uproszczenia w uldze na złe długi.
a) Poluzowanie warunków skorzystania z ulgi.
b) Wprowadzenie możliwości korekty w transakcjach z konsumentami.
7. Wydłużenie terminu do złożenia informacji VAT-26.
8. Uproszczenia w rezygnacji ze zwolnienia z VAT od dostawy budynków, budowli lub ich części.
9. Bilety za przejazd jako faktury VAT – likwidacja wymogu przejazdu na odległość nie mniejsza niż 50 km.
10. Rozszerzenie obowiązku stosowania MPP dotyczące komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1).
11. Nowe źródło obciążenia rachunku VAT – należności do KRUS.
12. Przelewy pomiędzy własnymi rachunkami VAT w różnych bankach.
13. Przepisy przejściowe.

II. Uchwalone i planowane zmiany VAT od 1 stycznia 2022 r.

1. Zmiany w zakresie raportowania w JPK VAT.
a) Atrybut WSTO_EE.
b) Atrybut IED.
c) Prezentacja ulgi na złe długi – nowe dane do zaraportowania.
2. E-Faktura. Rewolucja w wystawianiu faktur.
a) Czym jest e-Faktura? Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
b) Jak wystawiać e-Faktury?
c) Zgoda nabywcy na stosowanie e-Faktur.
d) Treść e-Faktury.
e) Zmiany w wystawianiu faktur korygujących.
f) Duplikaty faktur po nowelizacji.
g) Wydłużenie terminu na wystawienia faktury przed sprzedażą.
h) Przyśpieszenie zwrotu VAT w razie wystawiania e-Faktur.
3. Utrudnienia dla podatników niezapewniających możliwości zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.
a) Kto nie będzie mógł składać deklaracji kwartalnych
b) Ograniczenia dla 25-dniowego terminu zwrotu VAT.
4. Grupy VAT.
a. Czym jest grupa VAT?
b. Korzyści z członkostwa w grupie VAT.
c. Kto może stworzyć grupę VAT.
d. Rejestracja grupy VAT.
e. Odliczenie proporcją w grupie VAT.
f. Obowiązki sprawozdawcze i ewidencyjne grupy VAT.
g. Przedstawiciel grupy VAT.
h. Utrata statusu grupy VAT.
5. Prawo do rezygnacji ze zwolnienia od VAT dla usług finansowych.
a) Zakres rezygnacji.
b) Skutki rezygnacji ze zwolnienia.
c) Zasady powrotu do stosowania zwolnienia.
6. System zwrotu VAT tax free

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 863 04 80

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219