Wspólnie z firmą rodzinną ABC Czepczyński rozpoczynamy szeroko zakrojony projekt edukacyjny “ABC Ekonomii”. Naszym planem jest dotrzeć do 110 wielkopolskich szkół podstawowych z programem edukacji ekonomiczno-finansowej. Jego treść bazuje na znanej już naszym członkom, książce „Świat pieniądza”, autorstwa Patrycji Krzanowskiej i Katarzyny Michalskiej, które wspólnie z zespołem współpracowników przygotowały publikację w oparciu o swoje doświadczenia, a także serię spotkań z dziećmi i rodzicami. 

Patrycja Krzanowska to córka Jerzego Krzanowskiego, jednego z założycieli Grupy Nowy Styl, znaczącego producenta  krzeseł w Europie. Ojciec autorki jest również prezesem Fundacji Świat Pieniądza, która książkę wydała. W przedsięwzięcie wydawnicze zaangażowało się łącznie kilkanaście firm rodzinnych z całej Polski, w tym m.in. ABC Czepczyński z Międzychodu.

Książka zebrała wiele pozytywnych recenzji, a przygotowane na jej podstawie materiały dydaktyczne do projektu pilotażowego akcji, spotkały się z pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli i uczniów. Pilotaż został przeprowadzony przez firmę ABC Czepczyński w 2016 roku w sześciu szkołach z powiatu międzychodzkiego..

Działanie, które podejmujemy wspólnie z partnerami jest niezwykle ważne, bowiem edukacja ekonomiczno-finansowa w Polsce od lat kuleje. Według badania Barometr Providenta blisko 90% Polaków uważa, że dzieci szkolne powinny mieć zapewnioną edukację finansową, tymczasem zaledwie 36% rodziców rozmawia z dziećmi o pieniądzach.

Nie należy się jednak temu dziwić, ponieważ z wcześniejszego raportu dla Narodowego Banku Polskiego [badanie przeprowadziło konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Grupa IQS] dowiadujemy się, że 66% Polaków ma niski poziom wiedzy ekonomicznej i słabą motywację do jej rozwoju. Czasem zupełnie jej brak.

W rekomendacjach raportu NBP czytamy, że konieczne jest przełamanie obojętności na wiedzę ekonomiczną i pokazanie, że można zastosować ją w sposób praktyczny w codziennym życiu. My chcemy to zrobić już na etapie szkoły podstawowej.

Liczymy na to, że dobre wyniki pilotażu, sprawdzona treści i dobre recenzje książki, a także ponad 100-letnia tradycja SKwP i doświadczenie w edukacji finansowej, przełożą się na sukces projektu i zachęcą kolejne podmioty do podejmowania podobnych inicjatyw.

Osoby zainteresowane akcją prosimy o kontakt z koordynatorem ze strony Stowarzyszenia, członkiem Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia, p. Piotrem Hansem (piotr_hans_jr@wp.pl).

Pozostałe aktualności

Ziębicka 18
60-164 Poznań

tel. 61 8630 480

szkolenia@skwp.poznan.pl
sekretariat@skwp.poznan.pl

PKO BP SA I O/M 42 1020 4027 0000 1102 0031 0219